De finish is in zicht!

Invoeringsdatum Omgevingswet en Wkb wordt 1 januari 2022

Vandaag is bekend geworden dat de nieuwe invoeringsdatum voor zowel de Omgevingswet als de Wkb is vastgesteld op 1 januari 2022. Duidelijkheid over deze nieuwe deadline maakt dat alle betrokkenen hun voorbereidingsplannen gericht kunnen afstemmen op deze einddatum.

Want zoals wij na eerdere berichtgeving over het uitstel van de invoering van deze wetten al riepen: “Soms is vertraging geen nadeel maar een voordeel!” Het geeft gemeenten die al verder zijn met de implementatie extra tijd om te oefenen met de inhoud van de wet en de nieuwe manier van werken. En voor gemeenten die nog aan het begin staan, biedt het uitstel juist de tijd om de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb op een gedegen manier vorm te geven.

Maar let op: 1 januari 2022 is dichterbij dan eenieder zou denken. Met twee zomers voor de boeg en de effecten die het coronavirus nog blijvend zullen hebben op de capaciteit en de prioriteiten van gemeenten, is de feitelijk implementatietijd maar circa 12 maanden.

De afgelopen maand hebben wij samen met gemeenten en ministeries op energieke en innovatie wijze nieuwe oplossingen en producten gecreëerd voor deze nieuwe wetgeving. Wilt in de komende 12 implementatiemaanden ook dit soort resultaten boeken? Bel ons om te sparren of kijk onze Webinars over de Omgevingswet, de Wkb en het omgevingsrecht.