Uitstel voor de Omgevingswet en de Wkb

Soms is vertraging geen nadeel maar een voordeel!
Minister Van Veldhoven (Wonen en Milieu) heeft aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet om meer tijd vraagt. Problemen met de ICT en het coronavirus hebben geleid tot dit uitstel. Voor wat betreft de nieuwe invoeringsdatum, deze zal in overleg door de minister met haar bestuurlijke partners bepaald worden. Wanneer deze nieuwe datum wordt gecommuniceerd is nog niet bekend. Met het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, zal de Wkb waarschijnlijk ook uitgesteld worden, immers in het bestuursakkoord is de inwerkingtreding van de Wkb gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Hoe nu verder?
En nu?! Wat betekent dit voor de gemeenten die bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. De afgelopen periode was er gezien de (voormalige) deadline van 1 januari 2021 een toegenomen urgentie en noodzaak om snel “meters te maken” met de implementatie van deze complexe vraagstukken. Kunnen gemeenten, gezien het uitstel en de huidige maatschappelijke situatie, nu enigszins pas op de plaats maken en de activiteiten vertragen of minimaliseren? Naar onze mening is deze vraag makkelijk gesteld maar lastiger te beantwoorden…

Het antwoord op deze vraag hangt voor een groot deel af van de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb binnen de gemeente. Zoals altijd zijn er gemeenten die al veel werk verricht hebben. Echter gezien de complexiteit van de implementatie van de nieuwe wetgeving, de hoge werkdruk binnen gemeenten en het groot aantal andere projecten die ook gerealiseerd moeten worden binnen de gemeentelijke organisaties, zien wij dat veel gemeenten zich richten op het voldoen aan de minimale vereisten. Wat in veel gevallen al een enorme uitdaging is. Ook het aantal proefprojecten voor de Wkb lijkt tegen te vallen.

De voordelen van het uitstel
Het verschuiven van de inwerkingtreding zou wat ons betreft tweeledig opgepakt kunnen worden. Enerzijds biedt het gemeenten die al verder zijn met de implementatie van de Omgevingswet extra tijd om te oefenen met de inhoud van de wet en de nieuwe manier van werken. Daarvoor was binnen de planningen vaak wel ruimte gereserveerd, maar lang niet genoeg om de door de wet bedoelde verandering van denken en doen volledig eigen te maken. Dit geldt ook voor de Wkb, er is meer tijd om proefprojecten op te starten en om daarbinnen te oefenen, waarmee de komende periode nog beter geanticipeerd kan worden op de impact van dit nieuwe stelsel binnen uw organisatie.
Anderzijds biedt het uitstel de gemeenten die nog een lange weg te gaan hebben tijd om de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb op een gedegen manier vorm te geven en niet overhaast te werk te gaan. Uiteraard is het voor het bepalen van een eventuele nieuwe koers wel van belang dat er binnen de gemeentelijke organisatie een beeld is, een nulmeting, van de benodigde activiteiten ten aanzien van een goede en gedegen implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. Op basis van dit inzicht kunnen gemeenten bepalen welke koers het best bij hun organisatie past en de activiteiten hierop afstemmen.

Op dit moment lopen er veel initiatieven om de wetgeving te implementeren, hier zit veel energie en enthousiasme op. Volgens ons is het voor alle betrokken partijen (uiteraard vanuit hun eigen koers) van belang om hiermee door te gaan en ruim op tijd klaar te zijn voor deze ingrijpende wetwijzigingen, zodat er ook mee geoefend kan worden.

Webinar Omgevingswet, donderdag 9 april om 11:00 uur
Om ook in deze tijd onze relaties te ontzorgen en verder te helpen hebben wij recent een webinar gegeven over de Wkb. Dit webinar is hier terug te kijken. Graag nodigen wij u alvast uit om volgende week donderdag 9 april om 11:00 uur ons webinar over de Omgevingswet bij te wonen. Tijdens dit webinar geven wij u praktische tips voor de Omgevingswet en antwoorden op de vraag “hoe nu verder?” Een deelnamelink komt na het weekend beschikbaar.