Onze projecten

Senze is groot geworden op het gebied van het Omgevingsrecht en meegegroeid met de kwaliteitseisen die aan overheidsorganisaties voor een goede uitvoering van haar taken worden gesteld.

Centraal in onze dienstverlening staan de vakgebieden Fysieke Leefomgeving en Veiligheid en Bijzondere Wetten. In het bijzonder bieden wij oplossingen op de onderdelen Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en Veiligheid en Fysieke Leefomgeving.

Om u een goede indruk te geven wat Senze voor u kan betekenen hebben we hieronder een aantal voorbeelden van onze projecten opgesomd. Zowel op het gebied van Onderzoek & Advies als via Interim en Training & Coaching ondersteunen, trainen en adviseren wij gemeentelijke organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaco van Giezen of Guus Leeuw.