Ligt uw organisatie op koers voor de ongewijzigde ingangsdatum van de Omgevingswet?

De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet blijft een onderwerp van gesprek. Zo bleek opnieuw de afgelopen dagen. De inschatting van minister Veldhoven in afstemming met de bestuurlijke partners is echter nog steeds dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Dit bleek uit een brief namens het kabinet waarin zij de stand van zaken van de wetgeving, het DSO en de implementatie schetste. Een schrijven waarin ook 1 juli aanstaande als streefdatum is genoemd om het Koninklijk Besluit voor de inwerkingtreding voor te hangen.

Nieuwe en veranderende rollen
De planning voor de invoering blijft zeer uitdagend voor meerdere organisaties. Vooral doordat alle betrokken partijen zich in net iets meer dan een jaar tijd moeten gaan voorbereiden op hun nieuwe of veranderende rol. De komst van de Omgevingswet en de Wkb vraagt om een andere benadering van de inhoud en daardoor ook een andere manier van werken.
Vanwege een veelvoud aan verandering op het gebied van wet- en regelgeving binnen het domein van het omgevingsrecht wordt ‘procesregie’ steeds belangrijker. De ‘ambtenaar van de toekomst’ wordt de spil in dit proces en kan alle aspecten van de procedures binnen het Omgevingsrecht goed doorlopen, waarbij zowel milieu, bouw, juridische en ruimtelijke aspecten van belang zijn. Deze nieuwe manier van werken is precies de wijze waarop wij onze TalentLab-kandidaten en Senze Professionals opleiden en begeleiden.
Graag gaat Senze met u in gesprek over de nieuwe en veranderende rollen. Voorbeelden van pilots en opdrachten die we in dit kader hebben gedaan delen we graag ter inspiratie!