Belangrijke stap voorwaarts voor de implementatie van de Wkb

Met de benoeming van Titia Siertsema als implementatiemanager voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat de implementatie van deze wet een nieuwe fase in. Daarmee wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in het implementatieproces van de Wkb. Doel is dat op 1 januari 2021 het nieuwe stelsel ingevoerd zal zijn.

Uitdagende planning
De planning voor de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging is en blijft echter uitermate uitdagend. Dit betekent dat alle betrokken partijen zich spoedig moeten gaan voorbereiden op hun nieuwe of veranderende rol. Ook voor u als bevoegd gezag betekent dit een grote verandering, net als de aanpassingen die gevraagd worden met de invoering van de Omgevingswet. De focus van uw werkzaamheden zal gaan verschuiven naar de initiatieffase en gebruiksfase van een bouwwerk.

Proefprojecten
Om goed te kunnen anticiperen op de veranderopgave en implementatie van de Wkb kan nu al gestart worden met het doen van proefprojecten. Focus van de implementatiemanager is dan ook om zo veel mogelijk ervaring op te doen met de proefprojecten. Voor het doen van deze proefprojecten hebben verschillende partijen (o.a. de VNG en Vereniging BWT) spelregels opgesteld. Senze heeft de afgelopen tijd uiteenlopende proefprojecten mogen verzorgen. Niet alleen delen wij graag onze kennis en ervaringen met u, maar ook kunnen wij in de rol van spelleider de proefprojecten voor u begeleiden. Door te oefenen met proefprojecten bent u straks voldoende voorbereid op de nieuwe situatie. Wij adviseren u dan ook om niet langer te wachten en aan de slag te gaan!

Tijdens de proefprojecten kunnen vragen ontstaan over uw veranderende rol en wat dit onder meer betekent voor uw VTH-beleid, werkprocessen en capaciteit. Senze is nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wkb en de implementatie daarvan en is goed in staat om u te adviseren in deze uitdagende veranderopgave. Kortom, wij helpen u graag om goed voorbereid te zijn op de komst van de Wkb.

Foto: (c) Bram van Uchelen – Creative Communications