Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Wilt u meer weten, dan adviseren wij u eerst even contact met ons op te nemen.

Senze garandeert niet dat de informatie op de website compleet, actueel en/of accuraat is, ondanks dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de gepubliceerde informatie.

Er kunnen gebreken, vertragingen of andere onvolkomenheden optreden in de informatie op deze website, als gevolg van eventuele veranderende wet- en regelgeving en informatie in het algemeen alsmede als gevolg van wezenlijke risico’s die samenhangen met elektronische communicatie.

Senze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.