Het jaar van de waarheid voor de Wkb en de Omgevingswet

Wij kijken terug op een succesvol jaar waarin we een groot aantal van onze opdrachtgevers een stap vooruit hebben geholpen met organisatieontwikkeling, het voldoen aan VTH-kwaliteitseisen én met de voorbereiding op de Wkb en de Omgevingswet. Omdat de start van een nieuw jaar traditioneel de tijd van terug- en vooruitkijken is, delen wij graag enkele resultaten van onze inspanningen in 2019:

 • Senze heeft 750 deelnemers getraind op de Omgevingswet en de Wkb;
 • Een Cedeo score van 98,8% behaald op zowel onze vakinhoudelijke trainingen als op houding en gedrag;
 • 15 TalentLab’ers opgeleid en over laten gaan naar de gemeentelijke organisatie;
 • Een uitbreiding van onze flexibele schil met 15 professionals, waaronder 3 interim programmamanagers Omgevingswet;
 • 25 Wkb-scans uitgevoerd, 15 VTH-beleidsplannen opgesteld en 8 Omgevingstafels opgezet;
 • Meer dan 30 gemeenten geholpen met de implementatie voor de Omgevingswet, de Wkb en het VTH-kwaliteitssysteem

Maar bovenal blikken we graag met u vooruit…

In 2020 richt Senze zich onder meer op:

 • Het toekomstbestendig maken van legesverordeningen;
 • VTH-processen klaar maken voor de Omgevingswet;
 • Wkb-scans uitvoeren en verdiepen met proefprojecten;
 • Gemeenten omgevingsp(l)anklaar maken;
 • Het opstellen van verordeningen voor de fysieke leefomgeving;
 • Nog meer ambtenaren van de toekomst klaarstomen via ons TalentLab;
 • Innoveren op onze trainingen, zoals bijvoorbeeld ‘De safari naar de toekomst’.

Wij beschouwen 2020 als jaar van de waarheid, omdat er nog maar beperkte tijd is om uw organisatie klaar te stomen voor de aanstaande veranderingen in het fysieke domein. Wij helpen u graag met de uitdagingen waar u nu en in de toekomst voor komt te staan!

Wij zijn benieuwd naar uw doelstellingen voor 2020!