Over Senze

Overtuigingen

Vanuit ons credo ‘People make Senze’ zijn wij van mening dat een succesvolle verandering alleen plaatsvindt als mensen in een organisatie mee ontwikkelen. Samen met onze opdrachtgevers zijn wij constant op zoek naar mogelijkheden om Mens & Organisatie in deze continue veranderende omgeving duurzaam met elkaar in verbinding te brengen en te ontwikkelen.

Dit doen wij op basis van een zestal overtuigingen:

 • Wij geloven in de mens als meest cruciale factor om veranderingen te doen slagen.
  Kennis en begrip van hoe mensen binnen organisaties hun omgeving interpreteren en hiernaar handelen, is van grote invloed op het slagen van een organisatieverandering.
 • Wij geloven in voortdurende ontwikkeling van mensen.
  De mens maakt het verschil. Dit is waarom wij het bij Senze niet hebben over het veranderen maar het ontwikkelen van mensen.
 • Wij geloven dat een concrete koers essentieel is om als organisatie succesvol  te veranderen
  Een duidelijke strategische koers als veilige basis om mens en organisatie in ontwikkeling te brengen.
 • Wij geloven in leren door te doen. Eerst ervaren, dan veranderen!
  Bewustwording als sleutel tot verandering.
 • Wij geloven niet in het ontwikkelen van houding & gedrag als apart onderdeel op de ontwikkelagenda.
  Immers 70% van ons leren gebeurt op de werkplek, 20% door in contact en interactie te zijn met collega’s en slechts 10%  door opleiding en training.
 • Wij geloven in veranderen vanuit de combinatie ‘hoofd’ en ‘hart’.
  Mensen moeten naast het kunnen veranderen ook willen veranderen. Als die ‘wil’ er niet is, zal onderzocht moeten worden waarom dit zo is en wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat die ‘wil’ er alsnog komt.