Onze projecten

Projecten Onderzoek & Advies

Senze beschikt over een uiteenlopende groep adviseurs, waarmee invulling wordt gegeven aan projecten voor gemeentelijke opdrachtgevers uit verschillende delen van het land. Graag laten we u nader kennismaken met een aantal van onze opdrachten waar wij met succes invulling aan hebben gegeven.

Wkb-scan
Meer dan 50 gemeenten gaven wij inzicht in de mogelijk effecten van de Wkb op werkvoorraad en legesinkomsten.

Omgevingswetscan
Voor verschillende gemeenten maakten wij een GAP-analyse voor het voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van VTH. De benodigde acties zijn opgenomen in één overzichtelijk monitor.

Plan van aanpak omgevingsplan
Hoe maakt u een omgevingsplan samen met uw totale organisatie? Dat is te lezen in de plannen van aanpak die wij maakten.

Implementatie BIG-8 cyclus
De Wet VTH vraagt om een professionele BIG-8 cyclus op het gebied van VTH. Met ons kwaliteitsborgingssysteem organiseren wij dit. Ook voor een periodieke audit wordt Senze regelmatig gevraagd.

Omgevingswet- en Wkb-proof VTH beleid
Door de Wkb en de Omgevingswet maakt VTH beleid een transitie van enkel de techniek naar omgevingsgericht. Wij ondersteunden deze transitie al diverse keren.

Verordening fysieke leefomgeving
Als tussenstap voor het maken van een omgevingsplan kiezen veel gemeenten voor het opstellen van een verordening fysieke leefomgeving. Wij hebben reeds uiteenlopende gemeenten hierbij geholpen.

VTH processen klaar voor de Omgevingswet en Wkb
De Omgevingswet en Wkb hebben grote gevolgen voor de VTH processen. Senze helpt om de juiste aanpassingen te doen, door bijvoorbeeld de implementatie van een omgevingstafel.

Dereguleren APV 
Dereguleren is een veel gehoorde wens. Maar hoe doet u dat bijvoorbeeld met uw APV? Wij draaien onze hand er niet meer voor om.

Toekomstbestendige legesverordening
Hoe ziet straks de legesverordening eruit? En hoe kunnen wegvallende inkomsten gedekt worden? Senze zocht dit voor een aantal vooruitlopende gemeenten alvast uit.

Wij hadden nog lang niet alles in beeld. De komst van de Omgevingswetscan van Senze maakte voor mij het plaatje compleet. Een scan die volledig voldoet aan de verwachtingen.”  – Kees Putters van de gemeente Molenlanden.