“Zet de ingezette koers hoe dan ook door!”

Enthousiasmeren, verbinden, innoveren en mensen samenbrengen. Het zijn de belangrijkste drijfveren van onze langstzittende collega Jaco van Giezen. Een echte optimist pur sang, die al bijna 10 jaar lang een zeer veelzijdige dubbelrol op de voorgrond bij Senze vervult. Als partner staat Jaco aan de lat voor commercie en marketing en als senior adviseur ondersteunt hij, doorgaans vanuit een creatieve invalshoek, organisaties op uiteenlopende thema’s binnen de fysieke leefomgeving.      

Met ruim 22 jaar ervaring binnen de fysieke leefomgeving heeft Jaco veel zien veranderen bij Nederlandse gemeenten. Door continue marktwerking, wetswijzigingen en trends volgen ontwikkelingen elkaar voortdurend op. De ontwikkeling van Senze, waar Jaco begin 2013 startte, is daar geen uitzondering op en is hard gegaan. Zeker de laatste jaren is de organisatie in vogelvlucht gegroeid. Maar hoe anders was het in de beginjaren…

“De kwaliteitscriteria zijn onherroepelijk de start van veel van onze langlopende samenwerkingen gebleken”

Kwaliteitscriteria zijn vliegwiel voor huidige dienstverlening

2013 was voor vele adviesbureaus het jaar van de wederopbouw, zo ook voor Senze. Een gesprek met de provincie Zuid-Holland leidde in die periode tot een wervelvind aan gemeentelijke aanvragen over de kwaliteitscriteria. “Binnen mum van tijd ondersteunden we 30 tot 40 opdrachtgevers met de kwaliteitscriteria. Nu bijna tien jaar later staan wij vrijwel al die gemeenten nog steeds bij met beleidsplannen, impactanalyses en/of andere veranderingen binnen de fysieke leefomgeving. Ja, we waren toen zeker op het goede moment op de juiste plaats. Het is onherroepelijk de start van veel van onze langlopende samenwerkingen gebleken.”    

“In die periode is ook echt wel mijn liefde ontstaan om mensen enthousiast te krijgen voor wet- en regelgeving”

Enthousiasmeren voor wet- en regelgeving

Inherent aan een organisatieomvang van in beginsel zes collega’s werd iedereen geacht om veelzijdig te kunnen adviseren. “Als salesman met inhoudelijke kennis zonder verregaande diepgang, heb ik in mijn beginperiode bij Senze samen met mijn collega-adviseurs heel veel adviestrajecten opgepakt. Zo werd ik gaandeweg steeds verder ondergedompeld in de veranderlijke wereld van de fysieke leefomgeving. In die periode is ook echt wel mijn liefde ontstaan om mensen enthousiast te krijgen voor wet- en regelgeving.”

Inmiddels telt Senze bijna 70 collega’s en zijn veel processen en structuren nog eens verder geprofessionaliseerd. Wat door de jaren heen onveranderd is gebleven zijn Jaco’s drijfveren. “Samen op zoek gaan naar oplossingen en innovaties ten behoeve van een mooi eindresultaat is wat ik echt heel leuk vind. Het geeft mij energie en een extra kick als het resultaat breed gedragen geïmplementeerd wordt. Bovendien vind ik het mooi om jonge mensen te enthousiasmeren, mee te nemen op ontdekkingstocht en te laten ontwikkelen. Dat doe ik graag en daar zet ik mij nog steeds elke dag vol voor in!”

Afwisseling, dynamiek en samen nieuwe ideeën uitwerken, maakt dat het dienstverband bij Senze niet snel zal gaan vervelen voor Jaco. “Als je een goed idee hebt en je toont aan dat we daar iets mee kunnen dan gaan we altijd met elkaar aan tafel om het in overweging te nemen. We doen heel veel samen met verschillende mensen. Zodoende is er onder meer een gezamenlijk netwerk van onschatbare waarde ontstaan.”

“Stel dat de Wkb en Omgevingswet er in een hypothetisch geval niet komen, dan hoop ik dat iedereen de koers die ze ingezet hebben gewoon doorzet”

Zet de ingezette koers hoe dan ook door!

Door zijn immer positieve benadering is Jaco in staat om mensen in beweging te krijgen en te verbinden. De grootste uitdaging op dit moment is toch wel om gemeenten gewoon door te laten marcheren met de Wkb en de Omgevingswet. Maar ook daar heeft Jaco een duidelijke boodschap voor: “Wat er ook gebeurt met de invoeringsdatum, zorg dat je er klaar voor bent en omarm jouw eigen gedachtegoed. Stel dat deze wetten er in een hypothetisch geval niet komen, dan hoop ik dat iedereen de koers die ze ingezet hebben gewoon doorzet.”

“Laten we streven naar duidelijke en zichtbare plannen, dat alles wat we doen samen gaat hangen en niets meer losstaand kan worden gezien. En laat ons maar die zogenaamde lijm zijn om mensen te enthousiasmeren om ook die noodzakelijke verbanden te gaan leggen.”

De Senze-jaren tot op heden zijn niet alleen enorm leerzaam en enerverend geweest voor Jaco. Er zijn zelfs hechte vriendschappen ontstaan in die periode. “De onderlinge band die er is vind ik echt bijzonder en ik ben dan ook blij dat ik ooit deze stap gemaakt heb. Ik hoop hier nog heel veel meer hoogtepunten te gaan beleven en inspirerende mensen te ontmoeten. Echt een unieke club om deel van uit te maken!”