Kijk ons Webinar over financiële gevolgen Ow en Wkb terug!

Op donderdag 26 november hielden wij een Webinar over de financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet en Wkb. Het hoge aantal deelnemers bevestigde nogmaals dat het momenteel een veelbesproken onderwerp is.

Met samenwerkingspartner Ecorys en de gemeente Almere bespraken we onder andere de opgave en de financiële effecten. Daarbij lieten we ook zien dat deze effecten afhankelijk zijn van beleidsmatige keuzes, die voor de invoering van de nieuwe wetgeving gemaakt moeten worden. Ook als de gemeente ‘beleidsneutraal’ over gaat…

Heeft u ons Webinar moeten missen en bent u benieuwd naar onze praktijkervaringen en onderzoeksresultaten? Bekijk het Webinar hier terug en laat u in circa 50 minuten bijpraten.