De Omgevingsklik met … integraal werken!

Met een versierde kerstboom in ons midden en goede voornemens vers in onze gedachte introduceerden wij vorige maand met trots onze campagne voor het jaar 2018. Het is nu het moment om de daad bij het woord te voegen en de koppeling tussen het TalentLab en de Omgevingswet te visualiseren. Middels de campagne ‘De Omgevingsklik’ willen wij samen met u het gesprek starten en vooruitkijken naar de kernelementen en prachtige uitdagingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Met blogs en vlogs zullen wij u meenemen in de wijze waarop wij, maar vooral onze jonge ambtenaren in spe uit het TalentLab invulling geven aan hun veelzijdige takenpakket. Als first topic brengen wij graag ‘integraal werken’, één van de hoofdingrediënten onder de Omgevingswet, bij u onder de aandacht.

”Integraal werken: Niet omdat het moet, maar omdat het kan!”

De jeugd van tegenwoordig wordt allicht opgevoed met dit mantra, maar vanuit de collegebanken heb ik geleerd dat ‘integraal werken’ en ‘samenwerking’ in gemeenteland nog geen vanzelfsprekendheid zijn. Het is er natuurlijk wel, maar daarbij is nog lang niet altijd sprake van een tweede natuur. Samenwerking voelt soms onwennig, geforceerd en kan zelfs als onprettig of niet wenselijk worden ervaren. Alsof de leraar u vroeger in de schoolbanken verplichtte om voor een werkstuk samen te werken met Pepijn en Manon, terwijl uw voorkeur toch echt uitgaat naar zelfstandig werken.

”Onder de Omgevingswet is samenwerking en integraliteit benodigd.”

Waarom eigenlijk liever zelfstandig en/of separaat aan de slag gaan? Met het oog op de aanstaande Omgevingswet, waar samenwerking en integraliteit meer dan ooit benodigd zijn, werden wij verleid om over dit vraagstuk na te denken. Of wij nou spreken over werk, studie of zelfs privé: het antwoord op dit vraagstuk is eenvoudig, maar niet eenduidig. Zelfstandig werken behoeft geen extra communicatie en uitleg, omdat u uzelf prima begrijpt en u het uiteindelijke doel helder voor ogen heeft. Hierdoor kan u tempo behouden en gaandeweg misverstanden voorkomen. Daarnaast is er op geen enkele wijze sprake van afhankelijkheid. Zelfstandig werken stelt u in staat om volledig autonoom aan het werk te gaan. Dit maakt dan ook dat de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat alleen bij u ligt. Best prettig toch?!

”Waarom ongemak en afhankelijkheid toch opzoeken?”

Waarom dan toch samenwerken? Waarom het ongemak opzoeken? Waarom zou u afhankelijk worden van anderen en continu de dialoog aangaan om de integraliteit te waarborgen? Deze vragen lijken naar aanleiding van het bovenstaande betoog retorisch, maar zijn dit allerminst.

” Een onduidelijke rol- en taakverdeling leidt tot discfunctionaliteit.”

Natuurlijk zien wij de valkuilen, zoals het afschuiven van verantwoordelijkheid. Daarnaast zullen pessimisten ook spreken over een ‘onduidelijke rol- en taakverdeling’ wat uiteindelijk zal leiden tot een disfunctionele inrichting van de organisatie. Indien vanuit dit perspectief de begrippen ‘samenwerking’ en ‘integraliteit’ worden uitgesproken, dan hoort u in de echo inderdaad de begrippen ‘afhankelijkheid’ en ‘verplichting’ galmend op u afkomen.

”Wij geloven in samenwerking en integraliteit.”

‘Samen’ is echter één van onze vijf kernwaarden. Wij geloven in samenwerking en integraliteit en de meerwaarde die dit voor ons, maar ook voor uw bedrijf kan hebben. Afhankelijkheid is in de huidige tijd vaak onontkoombaar en de verplichting is ook veelal daar, omdat u zelf zelden alle financiële middelen, competenties en expertise in huis heeft om een grootschalig en complex vraagstuk in zelfstandigheid op te lossen. Daarom vragen de steeds complexer wordende vraagstukken die richting gemeenteland waaien ook meer dan ooit om integraliteit in aanpak, waarbij meerdere functies (zullen) moeten samenwerken.

“Vruchtbare kennisdeling, efficiëntie en een hoog saamhorigheidsgevoel.”

Samenwerking en integraliteit zijn in onze ogen daarbij geen noodzakelijk kwaad, maar juist een unieke kans voor vruchtbare kennisdeling, efficiëntie en een hoog saamhorigheidsgevoel. Dit vraagt dan ook om omdenken, zodat het drukkende gevoel van ‘verplichting’ omgezet kan worden in de mogelijkheid om juist samen mooie dingen te maken.

“Over 2 weken publiceren wij een vlog met één van onze TalentLab medewerkers.”

Hoe kijkt u naar de samenwerking binnen uw organisatie of naar integraliteit met andere interne en/of externe stakeholders en hoe kijkt u hier tegenaan in het licht van de Omgevingswet? Over 2 weken zullen wij een vlog publiceren waarin wordt geïllustreerd hoe één van onze TalentLab medewerkers, namelijk Twan van der Burgh, omgaat met integraal werken binnen zijn gemeente.

Mocht u al hierover met ons van gedachten willen wisselen en uw ervaringen willen delen, neemt u dan ook gerust contact met ons op en dan komen wij er ‘samen’ wel uit!
Rodney Blok
06 10 982 111