Het jaar van…

2018 wordt het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het wordt het jaar van het Brits-Amerikaanse sprookjeshuwelijk van Prins Harry en Meghan Markle. Het wordt misschien wel de jaargang van Sven ”the Man” Kramer en ons wonderkind Max Verstappen. Het jaar van de krachtenbundeling en loyaliteit. Het jaar van de nieuwe privacywet, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 2018 wordt zelfs het jaar dat de brede pijp en de sportieve sok hoogstwaarschijnlijk hun langverwachte rentree zullen maken. 1 ding is voor ons in ieder geval zeker: 2018 wordt het jaar van de Omgevingswet en ons TalentLab. Het jaar dat wij vooruit durven te kijken en samen met u het gesprek starten.

”De grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet.”

Als wij ons TalentLab en de aanstaande Omgevingswet met elkaar proberen te verbinden, dan maakt dit (ook binnen onze organisatie) heel wat los. De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet en het TalentLab is onze kweekvijver voor jonge ambtenaren in spe. Waar zit de connectie eigenlijk en waar vinden wij precies de aanknopingspunten? Zijn deze er eigenlijk wel en zo ja, waar kan het TalentLab complementair zijn aan de ambitieuze visies en doelen die voortvloeien uit die Omgevingswet? Volledig in het gedachtegoed van de Omgevingswet zullen wij op eigen initiatief voor u een denkbeeldige brug slaan tussen deze twee werelden.

”80% van de veranderingen gaan
over houding en gedrag.”

De Omgevingswet lijkt in een eerste oogopslag op een enorme verschuiving en aanpassing van diverse wetten en regels. Wanneer wij iets met de ogen knijpen en de materie kritisch(er) bekijken, dan komen wij eigenlijk tot de conclusie dat de veranderingen eigenlijk maar voor 20% gaan over taken. Oftewel: wat je precies doet, dat zal misschien niet veel anders worden. De andere 80% gaat over houding en gedrag. Het is daarom van belang dat wij, na deze kritische blik, onze ogen juist wagenwijd openzetten en samen met u verder kijken dan sec de wetswijziging. Het is een verandering, of misschien wel revolutie, in houding en gedrag van organisaties.

”Hét moment om het gesprek te starten!”

Wij van Senze hebben voor het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ de Gespreksstarter Veranderprofielen geschreven. Dit document geeft u handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt. 2018 wordt daarom vooral het jaar van veranderende profielen en de nieuw benodigde competenties. Het jaar van denken in oplossingen in plaats van problemen, waardoor wij vragen uit de samenleving steeds vaker met een ‘ja, mits…’  dan met een ‘nee, tenzij…’ kunnen beantwoorden. Het jaar dat wij het
paradoxale credo ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ omarmen en
nadrukkelijk op zoek gaan naar integraliteit, lokaal maatwerk en samenwerking. Oftewel, 2018 wordt hét moment om het gesprek te starten!

”De ‘eigen’ wijze waarop zij invulling geven aan
de verandering in houding en gedrag.”

Dit gesprek starten wij graag samen met u en onze TalentLabbers. Volledig in de geest van de Omgevingswet begeleiden wij jonge talenten tot de ‘nieuwe overheidsmedewerker’ (alias de ambtenaar 2.7). Deze jonge professionals worden gekenmerkt door enthousiasme, lef, creativiteit en oplossingsgericht denken. Dit zijn dan ook de competenties die haarfijn aansluiten op wat de Omgevingswet van ons vraagt.  Vanuit ons TalentLab trainen en begeleiden wij de jonge ambtenaren in spe uiteraard op vakinhoudelijke kennis, maar koesteren en stimuleren wij vooral de ‘eigen’ wijze waarop zij invulling geven aan de verandering in houding en gedrag. Deze begeleiding draagt bij aan het passen in en aansluiten op de veranderprofielen die de Omgevingswet van ons vraagt.

Wilt u samen met onze collega’s uit het TalentLab het gesprek starten? De komende weken stellen wij hier enkele van onze collega’s graag aan u voor en bevragen wij hen op hoe zij in de geest van de Omgevingswet invulling geven aan hun werk. Als u meer wilt weten neem dan contact met ons op.