“Trots op de mensen met wie ik mag samenwerken”

Bij Senze staat de mens centraal en vanuit die gedachte voert collega Marsha Mock dagelijks gesprekken met gemeentelijke opdrachtgevers en collega’s over drijfveren en ambities. Over hoe samen verder te komen, mensen in beweging te krijgen en manieren om met elkaar te groeien. In haar rol als teamleider is Marsha binnen Senze verantwoordelijk voor de Interim-tak en het begeleiden van TalentLab medewerkers, Senze Professionals en Zelfstandig Professionals. Deze avontuurlijke en onvermoeibare duizendpoot is voortdurend op zoek naar de optimale koppeling tussen mens en organisatie.

Na eerder werkzaam te zijn geweest voor de internationale en legal markt, trad Marsha begin 2017 in dienst bij Senze met een ambitieus doel: Interim uit laten groeien tot een volwaardige pijler binnen de Senze dienstverlening. Het bleek een absolute sprong in het diepe en tegelijkertijd ook dé uitdaging waar ze op dat moment naar op zoek was. “Er lagen toen ik binnenkwam al enkele ideeën op tafel. Wel was ik nog relatief onbekend in het fysieke domein, wist nog weinig over de mensen, de karakters, de gemeentelijke organisatie en alle bijbehorende wetten en regels. Een uitdagend vertrekpunt dus, maar ik stond er natuurlijk niet helemaal alleen voor. Samen hebben we belangrijke stappen gezet en heb ik een compleet nieuw proces kunnen neerzetten. Een proces waarin vakinhoudelijke trainers en coaches een centrale rol innemen om met hun expertise bij te dragen aan de ontwikkeling van onze professionals.”  

De afgelopen vier jaar was voor Marsha een periode van heel veel leren, doen en ondernemen. Een fase waarin met opdrachtgevers en collega’s een zeer hechte band is opgebouwd en waarin Interim een enorme groei heeft doorgemaakt en volkomen bestendigd is in de organisatie. “Het vertrouwen en de ruimte die er gegeven is om het zelf vorm te geven is natuurlijk wel heel erg gaaf. Dat je niet in een heel strak, omlijnd stramien terechtkomt, maar dat je simpelweg handvatten krijgt om iets op te gaan zetten en doe het dan ook maar gewoon. En dat het dan resulteert in wat we beoogd hadden is natuurlijk top!” Vanuit Interim bieden momenteel een groot aantal Senze Professionals en Zelfstandig Professionals aan gemeentelijke organisaties ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast heeft Senze via haar TalentLab al meer dan veertig jonge talenten begeleid naar een vaste functie bij haar gemeentelijke opdrachtgevers. Een enthousiaste club mensen, die dagelijks veranderingen tot stand weet te brengen.

“Het meest trots ben ik op de mensen met wie ik heb samengewerkt en nog steeds mag samenwerken”

“Als ik kijk naar hoe we zijn begonnen met de middelen en de mogelijkheden en naar waar Interim nu staat, dat is echt niet allemaal vanzelf gekomen. We hebben er met zijn allen echt keihard voor gewerkt om te komen tot waar we nu staan. Het meest trots ben ik dan ook op de mensen met wie ik heb samengewerkt en nog steeds mag samenwerken. Zij geven mij enorm veel energie en zorgen er met hun inzet voor dat we samen kunnen excelleren. Stuk voor stuk, echt allemaal, gedreven mensen.”

Verbinden van mens en organisatie
Met haar enthousiasme, betrokkenheid en transparante communicatie, weet Marsha mensen steevast in beweging te brengen. Ze creëert mooie ontwikkelkansen door anderen breder te laten kijken dan alleen het eigen curriculum vitae. “Voor mij is het de uitdaging om samen met onze collega’s, opdrachtgevers en met ondersteuning van onze Senze Academy de best mogelijke invulling te geven aan projecten. Ik denk dat hier ook mijn grootste kracht ligt, in het verbinden van mens en organisatie.”

“Ik vind het belangrijk dat iedereen waarmee wij samenwerken, ongeacht de rol, voelt hoe het is om bij Senze te werken”

“Ik vind het belangrijk dat iedereen met wie wij samenwerken, ongeacht de rol, voelt hoe het is om bij Senze te werken. Hoe wij als organisatie het verschil maken, hoe wij verbinden, met elkaar samenwerken en communiceren. Dat men bovenal de energie ervaart die daaruit voortvloeit.”

De band tussen Marsha en ‘haar team’ is zonder twijfel uniek te noemen. Voor elk individu is er onvoorwaardelijke aandacht. De vele langlopende relaties met Zelfstandig Professionals, de steeds groter wordende groep met Senze Professionals en het intensieve, persoonlijke contact met de relatief onervaren TalentLab’ers, zijn daar allen mooie voorbeelden van. De hechte band met alle collega’s zorgt doorgaans ook voor een spontane wisselwerking. “Men vindt het bijvoorbeeld leuk om actief mee te denken over een vraagstuk van een opdrachtgever of over het optimaliseren van bepaalde werkzaamheden. Echt enorm waardevol als mensen mee willen denken om de organisatie verder te helpen, zich ook inzetten als ambassadeur. Dat is natuurlijk wel het grootste compliment dat je kan krijgen.”

Voorlopig is er voor Marsha uitdaging genoeg om samen met de organisatie verder te ontwikkelen. Ze kijkt dan ook uit naar de komende maanden waarin we elkaar hopelijk weer veelvuldig fysiek kunnen gaan ontmoeten. “Het werken op afstand gaat echt supergoed, de drive is er om het allemaal tot een goed einde te brengen, maar ik zou zo blij zijn als we elkaar straks gewoon weer fysiek mogen ontmoeten. Lekker met elkaar live weer leuke dingen doen!”