Al ruim 75 gemeenten geholpen met financiële vraagstukken

Medio 2022 bestaat het projectteam financiën van Senze officieel een jaar. Het uitgelezen moment om terug te blikken met de stuwende krachten van dit team, Tim Weijgertse en Jesse Grooteman. Beide ondernemende adviseurs zijn met hun tomeloze gedrevenheid medeverantwoordelijk geweest voor de snelle groei van de Senze-dienstverlening op het gebied van financiën. Met meer dan 75 Nederlandse gemeenten die Senze vandaag de dag ondersteunt bij hun financiële vraagstukken is het een niet meer weg te denken pijler in de portefeuille van het adviesbureau.  

De start met financiën voltrok zich echter niet van de ene op de andere dag, want al geruime tijd maakten kostendekkendheid onderzoeken deel uit van het portfolio. “Het echt groter worden in de financiële vraagstukken begon zo’n twee jaar terug met regionale en landelijke onderzoeken die wij gedaan hebben voor het ministerie”, aldus Tim die daar, toen nog in een bescheiden rol, al bij betrokken was. Ook dacht Senze in die periode mee met de VNG over het opbouwen van de nieuwe legesverordening en deelde haar inzichten in structurele financiële effecten van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. Jesse vervolgt: “Het aantal gemeenten dat belangstelling toonde in het inzichtelijk maken van financiële vraagstukken, steeg vanaf dat moment met de week. Het werden steeds meer trajecten waar we steeds meer handjes voor nodig hadden. Het bleek de start van team financiën.”

“We hebben enorme stappen gemaakt in het verbeteren van onze processen en analyses gaan vele malen dieper dan voorheen”

Zowel Jesse als Tim gingen sindsdien volledig toegewijd met de financiële trajecten aan de slag. Onder de vleugels van enkele ervaren collega’s bewezen beiden dat de kwaliteitscontrole, de onderlinge kennisdeling, het contact met de opdrachtgevers en de budgetbewaking in vertrouwde handen was. “Eind 2021 was het, mede door de verkiezingen, echt spitsuur met het aantal aanvragen. We zijn toen in mum van tijd van ontwikkelfase naar volwassenheid gegroeid. Hebben enorme stappen gemaakt in het verbeteren van onze processen en analyses gaan vele malen dieper dan voorheen.”

Samen succesvol in het diepe gesprongen

Het projectteam financiën wordt op dit moment gevormd door maar liefst acht collega’s, waarmee het belang van een goede werkstructuur verder is toegenomen. Onder meer vaste dagen voor product- en projectbespreking, vaste formats en modellen, gespreksdocumenten en kwaliteitsborgingssystemen deden hun intrede. “De ruimte die wij krijgen om een stuk ondernemerschap te laten zien, om als uitvoerend projectleider te handelen, is echt geweldig. We zijn heel snel de diepte ingegaan, maar wel gezamenlijk. Dat wij hebben mogen meehelpen met het inbedden en verstevigen van dit team voelt voor mij als een persoonlijk hoogtepunt”, aldus Jesse.

Ook Tim is opgetogen over de snelle ontwikkeling van financiën: “Deze reis heeft er bij mij voor gezorgd dat ik helemaal comfortabel ben geworden met het presenteren ten overstaan van grote groepen en dat komt goed uit met de vele workshops die we verzorgen. Heb daar echt plezier in! Ook is het natuurlijk waanzinnig leuk dat wij nu de nieuwkomers in het team wegwijs kunnen maken. Het doet ons opnieuw kritisch kijken naar de bewezen aanpak, is bijzonder leerzaam en het houd je scherp.”

“Het goed monitoren van alle processen is de grootste uitdaging en onze belangrijkste boodschap”

Monitoren is fundamenteel

“Wij zien dat bij veel gemeenten de komst van de Omgevingswet en de Wkb als startmoment wordt aangegrepen om kritisch te kijken naar alles. Om echt eens grondig te gaan kijken naar hoeveel tijd zijn we eraan kwijt, hoeveel kost het ons, hoeveel levert het ons op, dat soort dingen. Je ziet dat nu echt de behoefte groeit om daar meer grip op te gaan krijgen. De frequente inzet van onze monitoringstool is daarvan een bevestiging. Een ontwikkeling die wij vanzelfsprekend aanmoedigen, want voor de komende tijd zien wij het monitoren van alle processen als grootste uitdaging en belangrijkste boodschap.”

“Trots op de productinnovaties en steeds groter wordende landelijke bekendheid van onze financiële diensten”

Oog voor detail

Het is prettig om te constateren dat er ondanks de enorme progressie consequent aandacht is gebleven voor de details. In zijn rol is Tim zich zeer bewust dat over het hoofd zien van kleine dingen, grote gevolgen kan hebben: “Wij kijken graag verder dan alleen de cijfers en zorgen voor begrijpelijke oplossingen voor degenen die er in de praktijk mee aan de slag gaan. Wanneer je de context achter de lokale gemeentelijke problematieken kent, begrijp je beter waarom zaken gaan zoals ze gaan. Het is nergens hetzelfde en dat maakt het zo mateloos interessant.”

Terugkijkend op de afgelopen periode is het de trots die overheerst. “Het geeft enorme voldoening om te zien dat we mens en organisatie met onze aanpak écht oplossing bieden, inzicht geven en daadwerkelijk verder helpen”. De impact die Senze hedendaags weet te maken doet Jesse glunderen: “Met bijvoorbeeld de ontwikkeling van onze modellen zijn we echt vanaf scratch af aan begonnen. Als je nu ziet hoeveel vooruitgang er is geboekt en dat er letterlijk in alle uithoeken van het land gebruik van wordt gemaakt, dat is echt fantastisch om te zien. Echt een gezamenlijke prestatie.”

“Heel relevant en interessant om te zien hoe onze inspanningen bij gemeenten gaan uitpakken in de praktijk”

Rendement in de praktijk

Het moge duidelijk zijn dat team financiën gemeenten zal blijven uitdagen om hun processen verder te verbeteren. Tim en Jesse kijken dan ook graag vooruit: “We zijn er op voorbereid dat de vraag naar ondersteuning bij financiële vraagstukken voorlopig zal aanhouden. Tegelijkertijd zijn wij heel benieuwd hoe onze inspanningen bij gemeenten gaan uitpakken in de praktijk, heel relevant en interessant. Een ding staat in ieder geval als een paal boven water, met alle ervaringen en alles wat er nog staat te gebeuren zijn wij uitermate goed in staat om een benchmark te bouwen. Als er een organisatie is die dat kan zijn wij het volgens mij wel. Vooralsnog genoeg in het vooruitzicht om onze opdrachtgevers weer een stap verder te helpen!”