Marjolein Mol: gebruik IT voor een soepele overgang naar de Omgevingswet

Geschreven door: Lineke Prinsen, Jr. Medewerker Marketing & Communicatie bij Senze

De inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om effectieve IT-oplossingen om deze wetgeving na te leven, wat tevens resulteert in een verbeterde dienstverlening. Gemeenten zoeken naar geschikte methoden om hun applicaties te optimaliseren of nieuw in te richten, en Senze staat klaar om hierbij te ondersteunen. Marjolein Mol, een ervaren projectleider bij Senze, werpt licht op deze uitdagingen en biedt inzicht in mogelijke oplossingen, waarbij verbinding tussen IT en inhoud essentieel is.

Vanwege haar interesse in de Omgevingswet is Marjolein bijna drie jaar geleden bij Senze gestart. ‘Ik werk nauw samen met klanten bij het in kaart brengen en optimaliseren van hun processen op het gebied van de Omgevingswet en het opstellen van werkafspraken. Ook implementeer, evalueer en optimaliseer ik passende IT-oplossingen. Hierbij fungeer ik als brug tussen IT en Business, waardoor ik waardevolle inzichten kan bieden die de bedrijfsprestaties verbeteren. Met mijn ervaringen binnen de gemeentelijke overheid en kennis van de business ben ik in staat om vanuit de inhoud verschil te maken.’

IT-obstakels voor gemeenten

Marjolein benadrukt de obstakels waarmee gemeenten worden geconfronteerd: ‘De grootste uitdaging waar gemeenten momenteel voor staan, is de overgang naar het werken volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet. Deze overgang heeft invloed op de manier van werken: besluitvorming gaat sneller en is meer integraal. Het is belangrijk dat gemeenten hun software inrichten of optimaliseren op basis van de manier waarop zij willen werken. Hierbij mogen de behoeften van zowel aanvragers als medewerkers niet over het hoofd worden gezien.’

Steeds meer IT-gerelateerde projecten

‘Ik verwacht dat de behoefte aan het optimaliseren van applicaties gaat toenemen de komende periode. De invoering van de Omgevingswet vereiste voorbereiding van gemeenten, maar deze voorbereiding was veelomvattend. Nu wordt duidelijk wat gemeenten nodig hebben en is er meer ruimte om werkprocessen en applicaties onder de loep te nemen. Hierdoor hebben gemeenten behoefte aan ondersteuning om hun aanpak te verbeteren en de overgang naar de Omgevingswet succesvol te laten verlopen. IT speelt hierin een ondersteunende rol, maar kan ook een aanjagende werking hebben’, vertelt Marjolein.

Efficiënter, sneller en beter

Het oppakken van de IT-projecten wordt vaak enorm gewaardeerd door organisaties. Efficiënte werkprocessen, duidelijke rolverdeling, betere managementrapportages en verbeterde dienstverlening zijn voordelen die voortvloeien uit goed doordachte IT-projecten. Marjolein belicht hoe Senze hieraan kan bijdragen: ‘Als gemeenten meer procesmatig willen werken, kun je IT gebruiken om daarmee te beginnen. Senze kan in het *hele traject een rol spelen om een applicatie in te richten of te optimaliseren. Onze uitgebreide kennis van de Omgevingswet zorgt ervoor dat de applicatie zodanig wordt ingericht dat deze Omgevingswet proof is. Wij nemen ook de behoefte van aanvragers (initiatiefnemers) mee in het proces en geven hierbij antwoord op de vraag: wat moet de software allemaal kunnen?’ 

Breng IT in verbinding met mens en inhoud

‘Zelf vind ik het ontzettend interessant om me bezig te houden met processen en IT, omdat je daadwerkelijk een positief verschil kunt maken binnen een organisatie, vooral wanneer je IT verbindt met mensen en inhoud. Een geoptimaliseerde applicatie werkt efficiënter en daar wordt de hele organisatie blij van.’ Marjolein onderstreept dat Senze IT nooit als los onderdeel benadert: ‘juist door nauw samen te werken met medewerkers uit zowel de bedrijfsvoering als IT, kunnen we een programma echt optimaal ontwikkelen. Het resultaat: processen die efficiënter en effectiever worden gestructureerd.’

*Het hele traject

  • Behoeftenanalyse ten behoeve van systeem functionaliteiten
  • Inrichting applicatie conform gewenste werkwijze die aansluit bij de Omgevingswet (procesmatig werken).
  • Implementeren applicatie volgens programma van eisen.
  • Medewerkers voorbereiden op de applicatie
  • Optimaliseren van de inrichting van de applicatie