Keuzeopgaven Omgevingswet voor de gemeenteraad

De laatste raadsbesluiten richting het zomerreces zijn voor velen achter de rug. Een periode die doorgaans gekenmerkt wordt door drukte. Mogelijk heeft u als raadslid deze weken de ruimte om uzelf nader te informeren over de Omgevingswet. Want ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld, staat u voor een aantal cruciale keuzes die gemaakt moeten worden voor de invoeringsdatum van de wet.

Maar welke keuzeopgaven zijn dit nu precies en welke opgaven zijn voor u het meest essentieel? Graag helpen wij u met de prioritering van deze opgaven en de voorbereiding hierop, zodat u na de zomer nog beter geïnformeerd aan de start kan verschijnen.

In dit document vindt u een overzicht van de keuzeopgaven die hoe dan ook een keer in het invoeringsproces bij u ter tafel komen. Denk hierbij aan het adviesrecht, de participatieverplichting, de commissie ruimtelijke kwaliteit, maar ook aan delegatie van bevoegdheden en het herzien van de mandatering en financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten.

Mocht u hierover vragen hebben dan helpen onze experts op de Omgevingswet u graag verder.