“Veel kansen voor omgevingstafels en toepasbare regels”

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken worden in de huidige tijd steeds complexer. De vraag en eis van integraliteit zorgt ervoor dat er vanuit vele perspectieven gekeken moet worden. Een werkwijze die de breed georiënteerde Nick Kramer past als gegoten. Met zowel een studie Geschiedenis als Politicologie en Bestuurskunde op zak is de leergierige adviseur in staat om vraagstukken door meerdere lenzen te bekijken en daar verrassende, soms zelfs onconventionele, oplossingen voor aan te dragen. Met een complex vraagstuk als de Omgevingswet is het 35-jarige raadslid dan ook volkomen in zijn sas.    

In september 2018 begon Nick als adviseur bij Senze, waar hij door een aantal collega’s al snel wegwijs werd gemaakt in het fysieke domein. “Na de kennismaking en het inwerkprogramma ben ik direct met collega Marjanne mee gaan lopen in een bewustwordingstraject over de Omgevingswet. Met Guus ben ik gaan werken aan een eerste opzet van de omgevingstafel en door Natasja ben ik ondergedompeld in de vergunningverleningsprocessen. Leuk om allerlei vraagstukken aan te pakken en in de praktijk op zoek te gaan naar datgene waar ik energie van krijg.”

“Leuk om allerlei vraagstukken aan te pakken en in de praktijk op zoek te gaan naar datgene waar ik energie van krijg”

Het bij elkaar brengen van verschillende data, dat handzaam presenteren en daar conclusies uittrekken is zonder enige twijfel een sterke kwaliteit van Nick. Over bijna ieder onderwerp kan de generalist pur sang wel meepraten. “Kijkend naar mijn huidige portefeuille ben ik veel bezig met het omgevingsplan met planregels en toepasbare regels. Ook doe ik onderzoek naar de structurele gevolgen van de Omgevingswet met financiële doorrekeningen. Wat langer lopende opdrachten wissel ik af met korte, snelle trajecten. Aan de ene kant de zekerheid en stabiliteit van het vaste werk en daarnaast het onbekende van de losse werkzaamheden, dat telkens weer een beetje gezonde spanning brengt. Die combi is wel heel mooi altijd.” De afwisseling in het werk binnen een organisatie waar je veel kunt leren van elkaar doet Nick duidelijk goed.

Kruisbestuiving tussen raads- en advieswerk

Door zijn ervaring als raadslid (sinds 2014 voor de VVD in Lopik) heeft Nick een sterke politieke sensitiviteit ontwikkeld. Een waardevolle eigenschap, want het werkveld van Senze blijft sterk beïnvloed door politieke overwegingen. “In de Raad is altijd gebleken dat een goed geoliede samenwerking tussen de ambtelijke organisatie, politiek en burgers essentieel is om tot goede en gedragen oplossingen te komen. Een ervaring die ik meeneem in opdrachten. Anderzijds kan ik ook heel veel inzichten die ik opdoe bij onderzoeks- en adviesopdrachten toepassen in mijn raadswerk.

“We hebben het nog nooit gedaan, maar we zullen het vast wel kunnen”

“Misschien wel het allerleukste aan het werken bij Senze is dat de organisatie eigenwijs genoeg is om echt wel alles wat op ons pad komt te overwegen om aan te pakken. Gekscherend zeg ik weleens dat wij graag ‘Pippi Langkousen’: “We hebben het nog nooit gedaan, maar zullen het vast wel kunnen”. Dat pionieren zorgt ook echt wel af en toe voor spannende situaties, daarom is er altijd rugdekking vanuit de organisatie. “In de breedte worden de risico’s altijd wel goed afgedekt en het is werkelijk nooit saai door de continue afwisseling. Echt heel tof om in zo’n setting je werk te kunnen doen.”

“Ik denk dat er veel kansen liggen om omgevingstafels en toepasbare regels verder uit te gaan bouwen en daar verder in te gaan ontwikkelen”

Kennis en kansen

Het overdragen van zijn kennis en het oplossen van complexe vraagstukken lijkt Nick op het lijf te zijn geschreven. Over de lange termijn in dit werkveld is hij dan ook kraakhelder: “Sowieso vind ik het werk dat ik doe fantastisch, dus dat hoeft niet echt heel erg anders te worden. Ik denk bovendien dat er veel kansen liggen om omgevingstafels en toepasbare regels verder uit te gaan bouwen en daar verder in te gaan ontwikkelen. Ik ben daarom aan het kijken om een studie Planologie te gaan doen om een beetje die kant te gaan stutten. Politiek blijf ik zeker actief en verder vooral lekker aan mezelf werken en mooie opdrachten blijven doen.”