Het Structureel Effectenmodel Omgevingswet

De financiële effecten van de stelselwijziging op lange termijn inzichtelijk

De implementatie van de Omgevingswet heeft een structureel effect op uw gemeente als organisatie. Zoals groeiende, krimpende en veranderende capaciteit, legesopbrengsten, vervallen taken en andere taken. Daarbij biedt de stelselwijziging veel decentrale beleidsruimte en daarmee veel keuzevrijheid op lokaal niveau – keuzes die ook effect gaan hebben op de organisatie en de financiën.

Om u in uw keuzes te ondersteunen heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met een aantal gemeenten het Structureel Effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld. Hiermee maakt u de financiële effecten van de stelselwijziging op lange termijn inzichtelijk voor uw gemeente.

Met het Structureel Effectenmodel ontwikkelt u stap voor stap een denkkader om de structurele effecten van de invoeringskeuzes van de Omgevingswet te BEGRIJPEN, te BEREDENEREN en (waar mogelijk) te BEREKENEN. Senze helpt u deze stappen te maken en leert uw organisatie de effecten van keuzes te onderkennen, herleiden en te berekenen.

Bekijk hier onze flyer (PDF) waarin wij nadere uitleg geven over de wijze waarop wij u hierin kunnen begeleiden en wat de resultaten voor uw organisatie en medewerkers kunnen zijn.

Voor meer informatie kunt u ook direct contact opnemen met Josien Roodnat.