Het vizier op 1 juli 2022

Onlangs maakte minister Ollongren bekend dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wkb met een half jaar is verplaatst naar 1 juli 2022. Duidelijkheid over deze nieuwe deadline maakt dat alle betrokkenen hun voorbereidingsplannen gericht kunnen afstemmen op deze einddatum.

Het geeft gemeenten die al verder zijn met de implementatie extra tijd om te oefenen met de inhoud van de wet en de nieuwe manier van werken. En voor gemeenten die nog aan het begin staan, biedt het uitstel juist de tijd om de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb op een gedegen manier vorm te geven. Maar let op: 1 juli 2022 nadert met rasse schreden. Met de zomervakantie voor de deur, de gemeenteraadsverkiezingen en de effecten die het coronavirus nog blijvend zullen hebben op de capaciteit en de prioriteiten van gemeenten, is de feitelijk implementatietijd maar circa 10 maanden.

De afgelopen periode hebben wij samen met gemeenten en ministeries op energieke en innovatie wijze nieuwe oplossingen en producten gecreëerd voor deze nieuwe wetgeving. Wilt in de resterende implementatiemaanden ook dit soort resultaten boeken? Bel ons om te sparren of kijk op donderdag 17 juni ons Webinar, waarin onze ervaren adviseurs u graag adviseren over de best passende voorbereiding op 1 juli 2022 voor uw financiën, organisatie en mensen!