Rodney Blok

Adviseur

Wet- en regelgeving zijn continu aan verandering onderhevig, maar binnen de turbulente wereld der overheden wordt ook des te meer gevraagd om een verandering in houding en gedrag. Niet alleen van de overheidsmedewerkers zelf, maar ook van de burger verwachten wij dat hij gaat denken in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en bedreigingen.

Vanuit mijn bestuurskundige blik en met mijn jeugdig enthousiasme kijk ik naar de hedendaagse vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Samen is een van onze kernwaarden en in mijn optiek het ingrediënt tot succes. Met mijn fascinatie voor burgerparticipatie, maatschappelijk draagvlak en co-creatie zie ik mooie uitdagingen met de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het vooruitzicht.

Gelooft u net als ik in integraal (samen)werken en wilt u samen met mij de vruchten plukken van de kansen die voor u liggen?