Senze en Purmerend

De vraag van onze opdrachtgevers is bepalend voor onze dienstverlening. De samenwerking met de gemeente Purmerend is daar een lichtend voorbeeld van. Met Abdeslam Azzouz, senior adviseur VTH bij de gemeente Purmerend, gingen wij onlangs in gesprek over deze samenwerking: “Af en toe hebben we een piek in het werk of is er een collega die wegvalt vanwege omstandigheden. Het is dan fijn als je een externe partner hebt die heel snel kan schakelen en bijspringen. Senze is zo’n bureau dat op ieder moment klaar staat om oplossing te bieden aan de vraag.”

De samenwerking tussen Purmerend en Senze gaat al wat langer terug. Enkele jaren geleden bood Senze de gemeente Purmerend ondersteuning bij bepaalde beleidsstukken. Op basis van die ervaring kreeg de samenwerking een vervolg middels het uitvoeren van een kwaliteitsaudit, een traject waarin beiden veel van elkaar hebben kunnen leren. “Het contact is gewoon heel goed, er wordt altijd prettig en snel geschakeld. Daarbij is het zo dat Senze een breed scala aan expertises in huis heeft. Mocht er bepaalde kennis ontbreken dan wordt er gemakkelijk intern bij andere collega’s informatie uitgevraagd, heel waardevol.”

“Senze heeft een breed scala aan expertises in huis en kan met kennisvraagstukken altijd terugvallen op de interne organisatie”

Vertrouwen
De gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling. Er is veel expertise in huis over de nieuwe wet- en regelgeving, maar ook doet men in bepaalde situaties graag een beroep op externe specialisten. Zo adviseert en ondersteunt Senze Purmerend op dit moment met de legesverordening. Het betreft alweer de derde opdracht in een succesvolle reeks van projecten waarin het adviesbureau en de Noord-Hollandse gemeente samen optrekken. Naast een professionele benadering van de opdrachten, is Abdeslam Azzouz bovenal enthousiast over de mensen die hier invulling aan geven: “De Senze-collega’s waarmee wij werken zijn doorgaans heel deskundig en goede procesbewakers. Als je iets uit handen geeft dan weet je ook echt dat het goedkomt. De processtappen worden tijdig en goed uitgevoerd en dan weet je dat je van A tot Z tot iets komt wat ook de gewenste kwaliteit heeft. Uitermate prettig om blind te kunnen vertrouwen.”

“Door de hechte samenwerking weten we complexe vraagstukken het hoofd te bieden”

Vooral de brede inzetbaarheid van Senze wordt door Abdeslam Azzouz consequent als belangrijk kenmerk van de organisatie genoemd. “Als het gaat over beleid, kunnen we met Senze letterlijk alle kanten op. Je merkt daarbij dat de organisatie het proces echt heel goed beheerst. Daarbij is de wisselwerking tussen de adviseurs van Senze en medewerkers van de gemeente Purmerend prettig en vakkundig. Door de hechte samenwerking weten we complexe vraagstukken het hoofd te bieden.”