Senze en Bergen op Zoom

De vraag van onze opdrachtgevers is bepalend voor onze dienstverlening. De samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is daar een lichtend voorbeeld van. Met Jean-Paul Havermans, coördinator team vergunningen en aanvraagbehandelaar bij de gemeente Bergen op Zoom, gingen wij onlangs in gesprek over deze samenwerking: “Al ruim tien jaar wordt er door Bergen op Zoom samengewerkt met Senze met als rode draad het omgevingsrecht. Op het gebied van handhaving, vergunningen en ruimtelijke ordening zijn er nu een aantal mooie trajecten gaande en al velen gepasseerd. Het meest opvallend en onderscheidend in de samenwerking met Senze is voor mij toch wel hun doeltreffende aanpak in de beleidsmatige- en veranderingsvraagstukken gebleken.”

De synergie wordt van beide kanten als zeer positief ervaren, maar meer dan een decennium vruchtbaar samenwerken is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Steeds weer vernieuwen, kunnen blijven verrassen en uitdagen zijn daarbij essentieel. “We merken dat Senze een goede blik heeft op hoe je als organisatie met verandering om moet gaan. Je merkt toch regelmatig dat wij een bepaalde manier van werken gewend zijn en daardoor vasthouden aan bepaalde patronen. Het is dan erg fijn als iemand van buitenaf met een scherpzinnige blik kan kijken naar hoe het ook anders kan. Senze is daarin een hele goede raadgever voor ons.”   

“Wij merken dat Senze een goede blik heeft op hoe je als organisatie met verandering om moet gaan”

Prikkelen en positief-kritisch

Naast ondersteuning op veranderingsvraagstukken in relatie tot nieuwe wet- en regelgeving biedt Senze aan Bergen op Zoom eveneens oplossingen bij gebrek aan capaciteit. “Voor het maken van een beleidsstuk, een uitvoeringsprogramma, jaarverslagen en/of andere zaken waar Bergen op Zoom vanwege capaciteitstekorten niet de benodigde aandacht aan kan geven, kunnen we altijd bij Senze terecht. Ook daarin hebben ze al het nodige gedaan voor onze organisatie.”    

“Het mooie aan de medewerkers van Senze is dat zij altijd positief-kritisch zijn. Ze weten altijd mensen te prikkelen om anders te denken”

“Het mooie aan de medewerkers van Senze is dat zij altijd positief-kritisch zijn en doorgaans veel marktkennis meebrengen. Ze weten altijd mensen te prikkelen om anders te denken. We zien dit vooral in werkgroep overleggen waarin we concrete slagen willen maken. Dan merk je toch dat met een kritische noot doorgaans resultaten worden geboekt, die we zelf niet hadden weten te bereiken als gemeente Bergen op Zoom.”

Tijd om te gaan oefenen in de praktijk

Ook voor Bergen op Zoom gaat, net als bij de meeste gemeenten, veel aandacht uit richting de Omgevingswet. “We hebben nu eigenlijk alles beschreven wat er beschreven moet zijn qua processen vergunningverlening, dat hebben we recent met ondersteuning van Senze gerealiseerd. Het is nu van belang voor ons om te gaan oefenen, kijken of hetgeen bedacht is op papier ook werkt in de praktijk. Leuk en interessant om ook hier met elkaar over te blijven sparren in de nabije toekomst.”