Nog beter voorbereid aan de start!

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge, provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

Meer zorgvuldigheid en duidelijkheid

Graag hadden wij alle seinen op groen zien staan voor de geplande invoering, maar zijn tegelijkertijd van mening dat het beperkte uitstel gaat zorgen voor nog meer zorgvuldigheid én duidelijkheid. Het geeft gemeenten die al goed op weg zijn met de implementatie extra tijd om te oefenen met de inhoud van de wet en de nieuwe manier van werken. En voor gemeenten die nog aan het begin staan, biedt het uitstel juist de tijd om de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb op een gedegen manier vorm te geven. Zie vertraging in dit geval niet als nadeel, maar gebruik het juist in uw voordeel.

De afgelopen periode hebben wij samen met gemeenten en ministeries op energieke en innovatie wijze nieuwe oplossingen en producten gecreëerd voor deze nieuwe wetgeving. En dat blijven we doen! Waar u ook staat in uw voorbereiding, laten we er samen voor zorgen dat we straks nog beter voorbereid aan de start staan.

Neem gerustcontactop met een van onze adviseurs om te sparren over de best mogelijke voorbereiding voor uw organisatie en mensen.