Meerten over Talentlab

In gesprek met Meerten, adviseur, trainer en TalentLab coach, over de ambtenaar van de toekomst en zijn rol als TalentLab coach.

Wat vind je zo leuk aan jouw rol al coach?

Als adviseur, trainer en coach bij Senze, vind ik het ontzettend leuk om kennis en ervaring over te dragen. De uitdaging is daarbij rekening te houden met de komst van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We kunnen er tenslotte niet omheen. De huidige praktijk gaat veranderen en zo ook hoe wij kijken naar de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Het is daarom nog leuker om met jonge talenten vanuit de ‘oude’ praktijk een stap te maken in de richting van de ‘nieuwe’ praktijk. Hoe kun je nu al handelen ‘in de geest van’ de Ow en rekening houden met de komst van de Wkb?

Welke veranderingen brengt de komst van deze wet met zich mee?

In mijn beleving brengt het vooral veranderingen met zich mee op het gebied van contact met partners. Ik heb de veranderingen in het contact tussen overheid en inwoners, bedrijven, ontwikkelaars, architecten, enzovoort min of meer ‘live’ meegemaakt door bijvoorbeeld projecten op het gebied van mediationvaardigheden. Voor jonge talenten is het vaak veel vanzelfsprekender dat je met persoonlijk contact meer bereikt dan met alleen maar mailtjes sturen. En een prettig contact met de overheid is nu al belangrijk, maar in de geest van de Omgevingswet nog belangrijker. De ervaring die ik heb met jonge talenten zijn dan ook heel positief.

Wat betekent die Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de rol van de ambtenaar?
De technische aspecten binnen het VTH-domein vragen om meer specialistische kennis, maar die nemen binnen het taakveld wel af. Het verdwijnt niet van de ene op de andere dag als de Wkb er komt, maar in het begeleiden van met name vergunningsprocessen. Ook in de juridische handhaving zal steeds vaker een beroep worden gedaan op andere competenties, zoals goede communicatieve vaardigheden en oplossingsgericht handelen met voldoende bestuurlijke sensitiviteit. Ook dat pikken afgestudeerde HBO/WO studenten met een niet-technische achtergrond, zoals bestuursrecht en rechten, goed en snel op.

Dat jonge talenten daar soms een verrassende en frisse kijk op hebben, maakt de interactie nog leuker. Ik geloof echt in deze aanpak om je als overheid voor te bereiden op de nabije toekomst!

Welke feedback krijg je vaak terug van TalentLab medewerkers?

TalantLab medewerkers vinden het vooral fijn om een vraagbaak te hebben. Er komt heel veel nieuwe informatie op startende talenten af. Dat kun je niet allemaal in één keer onthouden en meteen goed toepassen. Vragen kunnen stellen aan een ervaren collega of coach is daarom ontzettend belangrijk en waardevol om de nieuwe materie snel eigen te maken.

Welke vragen stellen de TalentLab’ers jou vaak?

Natuurlijk is in het begin vooral “het proces eigen maken” een eerste behoefte en worden vooral daarover vragen gesteld. Op inhoud gaat het in het begin vooral om het lezen van tekeningen als een talent geen bouwkundige achtergrond heeft. Het moeilijkste is de samenhang in een aanvraag zien en hoe er naar een aanvraag kan worden gekeken. Een aanvraag is gewoonweg niet altijd heel eenvoudig te beoordelen. Je moet bijvoorbeeld al vrij snel begrijpen dat een bouwactiviteit misschien wel vergunningsvrij zou kunnen zijn, terwijl er toch een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. En wat doe je als een bouwactiviteit in strijd is met het bestemmingsplan? Met name vragen hierover komen in het begin veelvuldig terug, maar dat is juist goed! Door veel te oefenen met de materie, en vragen te blijven stellen als je het even niet meer weet, ontwikkel je je van ‘bewust onbekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’ enzovoort.

Hoe gaat het coachen van de TalentLab’ers in zijn werk?

Afhankelijk van de afspraken die met een opdrachtgever worden gemaakt, kan de coaching variëren van ondersteuning ‘op afstand’ via onze 0900-TalantLab lijn met adviseurs van Senze, tot een senior die naast ons talent bij dezelfde opdrachtgever komt meewerken en de coaching ‘on the job’ kan invullen. In alle gevallen worden onze talenten uiteraard opgeleid door het aanbieden van allerlei basistrainingen passend bij het profiel en de werkzaamheden. Wij kijken daarbij ook nadrukkelijk naar de indicatieve eisen die worden gesteld in het kader van de kwaliteitscriteria 2.1.

Op welke projecten ben jij op dit moment zelf actief en wat zijn jouw specialismen?

Ik ben actief in de gemeente Zaanstad, als senior casemanager. Hier zijn ook twee jonge talenten (Kim en Vincent) via ons TalantLab werkzaam en die coach ik samen met andere collega’s (Lars en collega’s van Zaanstad).

Verder ben ik werkzaam bij de gemeente Roosendaal waar ik twee jonge talenten in dienst van de gemeente begeleid volgens het concept TalantLab, maar in een iets andere vorm. Hier ben ik twee ochtenden in de week aanwezig om op de inhoud de coaching ‘on the job’ te verzorgen en trainingen te geven. De collega’s van Roosendaal verzorgen de begeleiding op het proces. Bij trainingen sluiten soms extra deelnemers aan, die graag mee willen liften op de trainingen.

Welke effect heeft een TalentLab’er op gemeenten?

Het TalentLab is een ontzettend waardevol concept dat zich richt op het enthousiasmeren van net afgestudeerden voor het werken bij de overheid. Er ligt een wereld van kansen en mogelijkheden open binnen overheidsorganisaties waar studenten misschien niet meteen aan denken. Gemeenten hebben hiervan profijt, omdat zij jonge talenten met onze ondersteuning aan zich kunnen binden zonder grote risico’s te lopen. Het eerste jaar zijn ze immers in dienst van Senze. Wij zijn hiermee in staat gemeenten te ontzorgen en een vloeiende overgang naar een functie binnen de organisatie te bewerkstelligen.

Daarnaast moeten gemeenten zich in het fysieke domein voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Met deze wet gaat een andere manier van werken gepaard en wordt van medewerkers andere competenties gevraagd. Met jonge talenten kan daarop ingespeeld worden. Zij zijn ‘kneedbaar’ en bovendien vanuit de opleiding al gewend om projectmatig en in teamverband te kunnen werken. Voeg daar enthousiasme, een positief kritische en frisse blik aan toe en je hebt de ingrediënten voor een hele mooie toekomst voor zowel onze talenten als de gemeente waarin ze komen te werken.

Ben jij benieuwd of TalentLab iets voor jou is? Twijfel niet! Stuur ons een berichtje via Instagram of Facebook.