Expertises

Veiligheid en Bijzondere Wetten

De taken en verantwoordelijkheden van gemeenten op het terrein van veiligheid en openbare orde nemen toe. De regie op het lokaal veiligheidsbeleid is met de totstandkoming van de nationale politie steeds meer bij de gemeente komen te liggen.

Ook speelt er casuïstiek op het gebied van overlast en openbare orde en veiligheid, welke door onder andere de overheveling van zorgtaken naar de gemeente complexer en omvangrijker is geworden. Meer dan voorheen wordt gekeken naar de gemeente en wat er in een specifieke casus is gedaan om escalatie te voorkomen. Daarnaast hebben verschillende ontwikkelingen en wetswijzigingen invloed op de vergunningverlening-, toezichts- en handhavingstaken in het kader van de openbare orde en veiligheid, zoals deregulering, beschikbare capaciteit en de Omgevingswet. Dit alles vraagt om een integrale benadering. Door de ervaring van Senze op verschillende vakgebieden, zoals integrale veiligheid, APV en Bijzondere Wetten en het omgevingsrecht, kunnen wij u hierin optimaal ondersteunen.

Senze biedt verschillende diensten en producten aan, zoals:

  • Interim medewerkers om tijdelijk de capaciteit en armslag te versterken
  • Projectmatige ondersteuning bij het opstellen van verordeningen, beleid, uitvoeringsprogramma’s, evaluaties en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
  • Organisatieadvies en ondersteuning bij visievorming, uitvoering van taken, kostendekkendheid van de leges en integraal werken

Deze ondersteuning bieden wij aan binnen het gehele veiligheidsdomein met alle uiteenlopende thema’s, zoals ondermijning, radicalisering en extremisme, APV, evenementen, overlast, high impact crimes, Bibob, zorg en veiligheid, etc.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.