Expertises

Senze ondersteunt gemeenten, provincies en ministeries bij het vinden en implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering. Met toonaangevende expertise is Senze specialist in het integraal en geheel op ‘eigen’wijze kijken naar complexe vraagstukken en het doorgronden van waar het in de essentie omgaat.

Fysieke Leefomgeving – Veiligheid en Bijzondere Wetten

De eisen die aan de (lokale) overheid worden gesteld vanuit wet- en regelgeving hebben een directe weerslag op private partijen. Senze wil alleen integrale oplossingen leveren. Oplossingen die werken en praktisch uitvoerbaar zijn. Vanuit die invalshoek hebben wij onze expertise uitgebreid naar aan ons vakgebied gelinieerde commerciële organisaties.

Senze is groot geworden op het gebied van het Omgevingsrecht en meegegroeid met de kwaliteitseisen die aan overheidsorganisaties voor een goede uitvoering van haar taken worden gesteld. Centraal in onze dienstverlening staan de vakgebieden Fysieke Leefomgeving en Veiligheid en Bijzondere Wetten. In het bijzonder bieden wij oplossingen op de onderdelen Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en Veiligheid en Fysieke Leefomgeving.