Fysieke leefomgeving

Wet VTH

Het doel van de wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) is om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving door omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te professionaliseren en de kwaliteit in de uitvoerende organisatie te waarborgen. Hiervoor worden in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) criteria gesteld die gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Ook met de komst van de Omgevingswet zal het doel van deze wet gehandhaafd blijven.

Kwaliteitscriteria
Senze heeft reeds jarenlange kennis en ervaring met de kwaliteitscriteria. Wij kunnen zodoende goede voorbeelden delen met uw organisatie, zodat u niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. We helpen u inzichtelijk te maken hoe u zo snel en slim mogelijk aan de wettelijke eisen kunt voldoen.

Senze heeft in overleg met gemeenten en provincie een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld, waarmee u verzekerd bent dat u aan alle eisen van het gewijzigde Bor voldoet. Daarnaast bent u er zeker van dat de kwaliteit van de dienstverlening en processen wordt gegarandeerd en continu wordt verbeterd.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.