Fysieke leefomgeving

Financiën

Gemeenten staan komende jaren voor een financiële uitdaging. Diverse ontwikkelingen leiden ertoe dat gemeenten meer kosten moeten maken, waardoor financiële tekorten ontstaan. Dit noopt gemeenten tot het maken van keuzes, zo ook op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Nederland is continu in beweging en het landschap verandert voortdurend mee. De komende jaren zal het Nederlandse landschap grote veranderingen doormaken op uiteenlopende gebieden. Onder meer woningvraag, energietransitie, slimme mobiliteit en klimaatadaptatie zijn thema’s die invulling moeten gaan krijgen in de fysieke leefomgeving. Daarnaast worden naar verwachting op 1 juli 2022 twee majeure wetswijzigingen ingevoerd: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

De veranderingen die met de Omgevingswet en de Wkb gepaard gaan, hebben grote invloed op de gemeentelijke organisatie, de werkprocessen, procedures en de samenwerking in de keten. De wetswijzigingen hebben ook gevolgen voor de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van taken op het gebied van de fysieke leefomgeving en de financiering hiervan. Dit in combinatie met teruglopende inkomsten bij gemeenten ten gevolge van (de maatregelen in het kader van) corona en financiële tekorten op het gebied van het sociale domein, stelt gemeenten voor een uitdaging. Hoe kan grip gehouden worden op financiering van taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in deze veranderende context en welke keuzes kan de gemeente maken ten aanzien hiervan?

Senze biedt verschillende diensten en producten aan om gemeenten hierbij te ondersteunen, zoals:

  • Inzicht in de eenmalige en structurele financiële effecten van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb.
  • Inzicht in de handelingsopties ten aanzien van de dekking van taken binnen de fysieke leefomgeving.
  • Inzicht in de kostendekkendheid van de leges en advies over het opstellen van de legesverordening en vaststellen van de tarieven.
  • Begeleiding en ondersteuning van het Structureel Effectenmodel Omgevingswet van de VNG.

Wij werken in grootschalige financiële projecten regelmatig samen met onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Op deze manier kunnen we onze inhoudelijke en praktijkkennis combineren met de financiële en methodologische ervaring van Ecorys. In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende overheden onderzoeken succesvol en naar tevredenheid uitgevoerd.

Bovengenoemde diensten en producten betreffen een selectie. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.