Fysieke leefomgeving

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen voor. Het nieuwe stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit nadrukkelijker dan voorheen bij de bouw zelf. In verband daarmee verschuift een deel van de bouwplantoetsing (het technisch toetsen) en toezicht op de bouw van gemeenten naar de private markt.

De daadwerkelijke impact die dit stelsel heeft op gemeenten wordt steeds zichtbaarder, nu de wet door de Eerste kamer is aangenomen en er op diverse plaatsen in het land proefprojecten worden uitgevoerd. Wat betekent deze ontwikkeling, in samenhang met de andere ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving nu voor u? Is uw organisatie al toe aan deze verandering? Hoe kunt u hierop voorsorteren?

Er zijn verschillende manieren om deze ervaring te krijgen, maar ons advies is: gewoon doen! Wij ondersteunen u bij de aanpak en uitvoering van een impactanalyse (de Wkb-scan) of een proefproject. Op deze manier kunt u kennis en ervaring op doen met de impact van de private kwaliteitsborging en heeft u nog steeds de touwtjes in eigen handen. U bepaalt de lengte en de reikwijdte van de opdracht en kunt tussentijds evalueren hoe het project verloopt. Senze kan u enerzijds helpen inzicht te krijgen in de consequenties van deze wetswijziging als het gaat om kwaliteit en capaciteit en anderzijds uw medewerkers trainen hoe hiermee om te gaan.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.