Fysieke leefomgeving

Omgevingswet

De Omgevingswet is een grootschalige wetgevingsoperatie die regelgeving op het gebied van omgevingsrecht bundelt en vereenvoudigt. De wijzigingen in wet- en regelgeving vereisen straks een hele nieuwe manier van werken van overheden. Namelijk integraal, participatief, meer digitaal en gebruikmakend van lokale afwegingsruimte.

Deze andere manier van werken is meer op de achtergrond komen te staan nu de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet dichterbij komt. Met die datum in zicht is het des te belangrijker om een goed beeld te hebben van de impact van de Omgevingswet op de eigen organisatie. Op basis daarvan kan de implementatie van de Omgevingswet worden vormgegeven. Wij helpen u graag bij het bepalen van de veranderopgave voor uw gemeente. Wij bundelen onze kennis en ervaring met de gemeentelijk werkpraktijk en zorgen samen met u voor praktische instrumenten die helpen bij de implementatie van de wet. De omgevingswetscan bijvoorbeeld, geeft een praktisch overzicht per kerninstrument van de acties die binnen uw gemeente moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de minimaal wettelijke vereisten. Onze botsproeven zijn gericht op het in de praktijk beleven en eigen maken van de nieuwe werkwijzen en -processen voor oa. de vergunningverlening en het behandelen van initiatieven. Ook maken wij de gemeente plankaar door bijvoorbeeld alle regels m.b.t. de fysieke leefomgeving te rangschikken, harmoniseren en/of vereenvoudigen al dan niet in een nieuwe Omgevingsverordening.

Ondanks onze aandacht voor de verandering in wet- en regelgeving willen wij niet dat de verandering van houding en gedrag achterblijft. Vanuit onze overtuiging – People make Senze – menen wij dat een dergelijke veranderopgave alleen kans van slagen heeft als de personen die hier invulling aan moeten geven hier voldoende voor worden toegerust. Dit betekent dus niet alleen de instrumentele implementatie van de Wet- en regelgeving goed organiseren, maar zeker ook medewerkers meenemen in het waarom, hoe en wat van de verandering.

Senze geeft inhoudelijk vorm aan de implementatie van de Omgevingswet bij uw organisatie door de veranderopgave concreet en tastbaar te maken en het begeleiden van pilots. Senze bereidt u ook graag voor op de ‘nieuwe manier van werken’ en biedt daarin voor elk kennisniveau een passende oplossing: Menukaart Senze en de Omgevingswet (PDF)

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.