Training & Coaching

De praktijk

Een belangrijke stap, zo niet de belangrijkste stap in al onze trajecten is het verankeren in de praktijk. Dit zorgt ervoor dat het veranderingsresultaat ook beklijft, dat de werkprocessen op een juiste wijze zijn geïmplementeerd, volledig zijn ingebed en er met plezier mee wordt gewerkt.

Door actieve deelname van medewerkers  en het leren van elkaar in de praktijk zal de kans op verankering velen malen hoger zijn. Medewerkers hebben er immers zelf aan deelgenomen en hebben hierdoor de nieuwe werkwijze of het nieuwe gedrag eigen gemaakt.

Dit is wat wij in al onze trajecten bij en met onze opdrachtgevers stimuleren.