Onderzoek & Advies

Scenarioplanning

Samen met u en de belangrijkste stakeholders ontwikkelen wij scenario’s om de toekomst met elkaar te verkennen. Door met scenario’s te werken, worden inzichten gecreëerd die u, uw team, afdeling of organisatie helpen om strategische keuzes te maken in het licht van de veranderende omgeving. Hierdoor zijn wij samen met onze opdrachtgevers in staat om complexe maatschappelijke opgaven in beeld te brengen en te vertalen naar consequenties in de praktijk.

Aan de hand van scenario’s wordt bewustwording gecreëerd om veranderende speelveld in de praktijk te ervaren.