Onderzoek & Advies

Strategie- en planvorming

Wij komen gezamenlijk met u, uw team of afdeling tot een gedragen strategie en/of (team)plan waarbij bewustwording is gecreëerd op:

  • Waar staat u als organisatie team of afdeling in de wereld van morgen?
  • Waar wilt u als organisatie naar toe in de wereld van morgen?
  • Wat heeft u als organisatie aan competenties nodig in de wereld van morgen?
  • Wat betekent dit voor het ‘eigen’ voorkeursgedrag van uw medewerkers in de wereld van morgen?