Over Senze

Mens & Organisatie

ONZE MENSGERICHTE VERANDERAANPAK

Vanuit de overtuiging dat de mens de meest cruciale factor is om veranderingen te doen slagen, starten wij elk verandertraject met de voor ons cruciale stap 0. Het in kaart brengen van de medewerkers- betrokkenheid van een organisatie, afdeling en/of team.

Op basis hiervan adviseren wij over de beste aanpak en interventies om de veranderopgave (verder) in kaart te brengen en uiteindelijk te realiseren.

People make Senze, dát is onze missie

De mens maakt het verschil

Onze mensgerichte veranderaanpak kent een stappenplan. Deze kan als geheel worden gevolgd of de stappen kunnen afzonderlijk worden ingezet bij verandertrajecten. Een op maat gemaakt stappenplan is mogelijk.

Stap 0: Het bepalen van de MEDEWERKERSBETROKKENHEID voor het veranderproces
Inzicht in de veranderbereidheid (ofwel; de wil om te veranderen), persoonlijke voorkeuren, motivatie en drijfveren van mensen die volgens ons het belangrijkste onderdeel vormen van een organisatieverandering door:

  • Het meten van veranderbereidheid met het DINAMO-model.

De DINAMO methode is ontwikkeld door Erwin Metselaar en bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die de veranderbereidheid binnen een organisatie meet. Op basis van deze DINAMO methode heeft Metselaar een quickscan ontworpen. Hiermee kunnen organisaties snel en effectief de veranderbereidheid meten. Senze is gecertificeerd in het uitvoeren van deze DINAMO quickscan.

  • Het in kaart brengen van persoonlijke voorkeuren, motivatie, communicatiestijl en drijfveren en impact op onderlinge communicatie in teams.

Om de bewustwording van de eigen kwaliteiten, de motivatoren van de teamleden en de onderlinge wijze van communiceren in kaart te brengen werken wij met het Insights® Discovery model.

Stap 1: Het in beeld brengen van de CONTEXT van de veranderde omgeving
Het meenemen van medewerkers in het waarom, hoe en wat van de verandering. Het creëren van bewustzijn van het ‘waarvoor’ te veranderen door het gezamenlijk vaststellen van het verschil tussen de huidige (IST) en gewenste situatie (SOLL).

Senze heeft programma’s die inspelen op zowel de (inter)menselijke als methodische en ZAKELIJKE kant van het gezamenlijk doorleven van een beoogde verandering.

Stap 2: Het in kaart brengen van de VERANDEROPGAVE
Het aan de hand van de geschetste context (gewenste situatie (SOLL) met elkaar op zoek gaan naar nieuwe manieren om het werk te organiseren.

Stap 3: Het ontdekken van mogelijkheden om de gewenste doelstellingen op ieders ‘EIGEN’ WIJZE te bereiken
Het samen realiseren van een gedragen (implementatie)plan welke medewerkers op basis van het ‘eigen’ voorkeursgedrag het veranderen laat ervaren.