Ojá, de kwaliteitscriteria…

Door Perry van Elswijk en Lonneke de Jong

Met al de aandacht voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zou je ze bijna vergeten: de kwaliteitscriteria die toezien op de uitvoering van vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (lees verder: VTH). En dat terwijl de kwaliteitscriteria recentelijk geactualiseerd zijn. Wij zien de vragen onmiskenbaar door het hoofd schieten wanneer de kwaliteitscriteria in een gesprek naar boven komen: ‘wat zijn ook alweer die kwaliteitscriteria?’, ‘hoe zit dat juridisch?’, ‘wat is er precies veranderd in de geactualiseerde versie?’, ‘wat betekent dit voor mijn organisatie?’ en ‘hoe moet de update gezien worden in lijn met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (lees verder: Wkb)’? Geen zorgen, al deze vragen beantwoorden wij in dit stuk.

Afbakening
Voordat wij jullie uit het ongewis halen, is het bij het bespreken van de kwaliteitscriteria belangrijk af te bakenen waar het over gaat. In het Besluit Omgevingsrecht zijn namelijk eisen vastgesteld die gelden voor het proces bij de uitvoering van vergunning-, toezicht- en handhavingstaken, oftewel de procescriteria. In dit stuk hebben wij het over de ‘kwaliteitscriteria’ die gaan over de eisen die worden gesteld aan de medewerkers en de robuustheid van de organisatie, ofwel de eisen ten aanzien van de kritieke massa.

Download hier de volledige publicatie ‘Kwaliteitscriteria'(PDF)