5 tips: Verbeter de legesverordening

Hoewel gemeenten doorgaans over voldoende expertise beschikken, wordt het steeds duidelijker dat de complexiteit omtrent het opstellen van de legesverordening, met name door de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), een uitdagende opgave kunnen vormen. Om deze reden presenteren we vijf praktische tips om dit proces te vereenvoudigen en te optimaliseren.

1. Samen sta je sterk

De legesverordening vereist kennis van vergunningverlening, toezicht, ruimtelijke ontwikkeling én financiën. Samenwerking is van essentieel belang om alle aspecten met betrekking tot de legesverordening in goede banen te leiden, waarbij de kennis en kunde van iedereen hard nodig zijn!

2. Maak heldere afspraken

Niet alle uren die worden gemaakt door vergunningverlening, toezicht en ruimtelijke ordening zijn toe te reken aan de legesverordening. Het komt nog wel eens voor dat in de praktijk het onderscheid tussen toerekenbare en productieve uren niet helemaal juist wordt gemaakt. Maak ook afspraken over een evenwichtige verdeling van leges intern in de organisatie.

3. Vergeet niet te monitoren

Vooral in het pas geïntroduceerde stelsel is regelmatige monitoring van groot belang. De werkelijke situatie wijkt vaak behoorlijk af van de begroting. Vanwege de onzekerheid die gepaard gaat met een nieuw stelsel is het van cruciaal belang om hier meer grip op te krijgen.

4. Focus op bouwactiviteit

Houd het simpel en focus op het belangrijkste onderdeel: de bouwactiviteit. Het grootste deel van de inkomsten en kosten komt voort uit bouwaanvragen. Ingewikkelde constructies voor andere activiteiten hebben uiteindelijk maar weinig effect. Er zijn verschillende methoden om een passend tarief vast te stellen voor bouwactiviteiten, elk met hun eigen voor- en nadelen. Het is belangrijk om de impact van de tarieven duidelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van een lijngrafiek. Blijf ook goed inzicht houden in geplande grote bouwprojecten, want die zijn uiteindelijk van groot belang.

5. Schakel Senze in

Als jouw organisatie moeilijkheden ondervindt bij het aanpakken van de genoemde aandachtspunten of andere kwesties met betrekking tot de legesverordening, aarzel dan niet om contact op te nemen met Senze. Wij helpen graag.