Gemeente Westland

Reza de Haan was al een relatie bij de Gemeente Westland. Toen hij voor zichzelf begon, zijn wij met elkaar doorgegaan. Zijn filosofie spreekt mij aan: samen met de klant doorgronden wat de nu de te stellen vraag is en vervolgens vanuit zijn expertise meedenken over de aanpak daarvan. Reza heeft een uitgebreid netwerk. Op elk gewenst terrein kan hij mensen met expertise bij een opdracht betrekken.

De samenwerking met Senze is heel prettig en goed. Tijdens de uitvoering is er constant een wisselwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt alles tussen de opdrachtgever en de projectleider, René van den Berge, goed gecommuniceerd zodat afstemming en aanhaking gewaarborgd is. En, niet onbelangrijk, de projectleider zorgt voor een goede sfeer in het projectteam en voor het behalen van de doelen.

Senze over gemeente Westland

Onze uitdaging was om een project, dat al geruime tijd liep, succesvol af te ronden. Aan de proceskant was veel geregeld, maar op operationeel niveau was nog een wereld te winnen. We hebben in deze periode gekozen voor een lean & mean werkwijze met een kleine, slagvaardige projectorganisatie en een sterk op resultaat gerichte aanpak. Mede omdat het project al zo lang liep werkte deze aanpak goed. Er was een zekere ‘Wabo-moeheid’ ontstaan, die we goed konden wegnemen met deze aanpak.

Ook de samenwerking verliep op alle niveaus van de projectorganisatie, net als de gekozen aanpak, bijzonder goed. Senze heeft heel prettig samengewerkt met het projectteam en het is ons met elkaar gelukt om de doelstelling ‘Westland Wabo-proof’ per 1 oktober 2010 te bereiken. En de samenwerking zetten we voort, momenteel werken we aan nazorg en procesoptimalisatie.