Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Hans Schreuder: De Wabo heeft veel gevolgen voor onze gemeente. Om iedereen die ermee te maken heeft goed voor te bereiden, hebben we onze medewerkers laten trainen door Senze. We hebben gekozen voor Senze vanwege hun aanpak op maat, de cursusleider die haar sporen in het Wabo traject ruimschoots verdiend heeft, en de eerdere positieve ervaringen met Senze.

Wij waren vooral op zoek naar een training en een trainer die zich kon afstemmen op de verschillende doelgroepen binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan plantoetsers, juristen, handhaving. We wilden een training die was afgestemd met de lokale aanpak, de lokale werkwijze en de praktijk. Kortom, een aanpak op maat.

We zijn begonnen om met elkaar onze vraag duidelijk te krijgen. Zo kon Senze een duidelijke offerte op maat aanbieden. Die offerte was overigens nog een reden om voor Senze te kiezen. Zij konden een cursus op maat aanbieden voor een concurrerende prijs.

Voor aanvang van de opleidingsdagen heeft de cursusleider (Wilma Dirken) samen met ons de inhoud van de cursus doorgenomen. En waar nodig aangepast aan onze specifieke wensen en vragen. Ook was er ruimte om het Wabo proces van de gemeente in de cursus in te bedden. Heel prettig, op deze manier is het echt helemaal op maat gemaakt.

Door de duidelijke en praktische opleiding zijn de medewerkers goed opgeleid in de Wabo. Zij beschikken nu over ruim voldoende kennis. De reikwijdte van de Wabo is inzichtelijk gemaakt en het belang van samenwerking en afstemming van de diverse teams en afdelingen binnen de organisatie is nu duidelijk. Senze heeft goed meegedacht met de gemeente! Met de training hebben we een optimaal resultaat behaald en is er een breed draagvlak voor de Wabo ontstaan.

De samenwerking was erg goed en direct. De overleggen hebben, na de aanbesteding, steeds plaatsgevonden met de cursusleider, zonder tussenkomst van een account-manager. Door deze directe samenwerking is er een goed afgestemde cursus tot stand gekomen, die ook door de deelnemers hoog gewaardeerd is.

Senze over gemeente Pijnacker-Nootdorp

De uitdaging bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp was om een maatwerk training te organiseren die geheel aansloot op de wensen en behoefte van de verschillende groepen.

Normaal gesproken hanteren wij een gemoduleerde aanpak bij onze trainingen. In een inventariserend gesprek kwam naar voren dat dit voor deze gemeente maar gedeeltelijk aansloot op de behoefte. Daarom hebben we training aangepast op de vraag. Het is dan ook een echte training op maat geworden waarbij we verdieping konden aanbrengen richting de verschillende doelgroepen.

Bij deze aanpak kwam een ander soort samenwerking kijken. Na de inventarisatie zijn de contacten met de gemeente overgedragen aan de trainster zodat zij een-op-een met de opdrachtgever de verwachtingen kon managen.

Wij verstrekken na elke training een evaluatieformulier om de ervaringen van de cursisten in kaart te brengen. De uitkomsten van de evaluaties van gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben wij teruggekoppeld in een eindevaluatie. In deze evaluatie komen ook de ervaringen van de opdrachtgever aan bod. De cursisten waardeerden de trainingen met een gemiddelde van een 7,9 en de opdrachtgever met een 8! Wij zijn zeer tevreden met deze resultaten.