Gemeente Gorinchem

De rust binnen het team Vergunningen is teruggekeerd! En dat hebben we te danken aan Senze. En in het bijzonder aan Hans van Gurchom. Hans heeft onze medewerkers de aandacht gegeven die ze verdienen.

Nog nooit hadden we van Senze gehoord, vertelt Luc van Huijgevoort. Via een mailing zijn we met Hans van Gurchom aan de praat geraakt en al snel bleek dat we beiden de samenwerking wel zagen zitten. Hans gaat recht op zijn doel af, werkt volgens een strak georganiseerde projectopzet en is volledig transparant in zijn handelen. Hij geeft het direct aan als hij bedreigingen ziet ontstaan ten opzichte van de projectaanpak en spreekt daarbij mensen aan op resultaten en gedrag, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie.

Orde op zaken brengen binnen het team Vergunningen en zorgen dat het team (en de rest van de gemeentelijke organisatie) klaar is voor de invoering van de Wabo. Dat waren onze vragen aan Senze. Hans van Gurchom heeft beide projecten voortvarend en goed aangepakt. Hierdoor heeft de gemeente in alle rust en overtuiging de invoering van de Wabo op zich af kunnen laten komen. Daarbij heeft Senze input gegeven aan de groei van de gemeentelijke organisatie op het gebied van projectmatig werken, het aanspreken van mensen (met het behouden van de relatie) en het geven van aandacht en zelfvertrouwen aan onze medewerkers. En dit alles uit zich in een blijvend positief resultaat!

Senze over gemeente Gorinchem

Met de Wabo worden nieuwe werkprocessen geïntroduceerd waarbij meer digitaal wordt gewerkt.
De uitdaging voor Senze was vooral om de medewerkers enthousiast te maken. Want als de medewerkers enthousiast zijn en zich betrokken voelen, werken ze graag mee aan veranderingstrajecten. Dat het project zo goed geslaagd is, hebben we dan ook grotendeels te danken aan de gemotiveerde medewerkers van gemeente Gorinchem.

Het unieke in de samenwerking met gemeente Gorinchem is de wijze waarop de medewerkers ook buiten de gebaande paden na willen denken over nieuwe werkwijzen en een nieuw beleid. Motivatie stond dan ook centraal in de samenwerking. In een kleine slagkrachtige projectgroep is het gelukt het projectresultaat binnen een paar maanden werkend op te leveren.