Senze onderzoekt de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

[promotext]Extremisme en terrorisme lijken steeds dichterbij en vaker voor te komen. Zo blijkt ook weer uit de recentelijke aanslag in Berlijn. Het dreigingsniveau van terrorisme in Nederland is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nog steeds vastgesteld op ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans reëel wordt geacht dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt.[/promotext]
In de versterking van de preventie en aanpak van (gewelddadig) extremisme en terrorisme is de afgelopen jaren in Nederland veel geïnvesteerd. Internationale en nationale strategieën richten zich op preventie, bescherming, vervolging en reactie. Nederland doet dit via de ‘brede benadering’, een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. De gemeente voert de regie bij de lokale geïntegreerde aanpak. Over de effecten van de lokale, persoonsgerichte aanpak is tot nu toe weinig bekend.
Senze onderzocht samen met het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht hoe lokale professionals bij gemeenten de persoonsgerichte aanpak van (potentiële) extremisten hebben ingericht en ervaren. De voorlopige resultaten uit het onderzoek zijn door KSI en Senze in november op het ‘International Counter Terrorism Congres’ gepresenteerd, wat zeer goed werd ontvangen door internationale en nationale onderzoekers en veiligheidspartners. Vanaf heden is het onderzoeksrapport gereed en hier te vinden.
Uit het onderzoek blijkt dat lokale professionals het aannemelijk vinden dat de persoonsgerichte aanpak van religieus extremisme (enig) effect sorteert. De inrichting van de aanpak verschilt bij de onderzochte gemeenten. Uitdagingen zijn onder andere het inrichten van een structurele aanpak bij kleinere gemeenten, het gemeentebreed borgen van de aanpak binnen het reguliere werkproces en goede samenwerking en informatie-uitwisseling met partners en intern binnen gemeenten.
Wilt u meer weten over hoe u kunt bijdragen aan de aanpak van radicalisering en extremisme en verankering hiervan in beleid en uitvoering? Senze kan u hierbij ondersteunen. Wilt u weten hoe? Neem gerust contact met ons op!
Josien Roodnat