Senze in het nieuws: Intergemeentelijke samenwerking VTH

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan hun samenwerking op het gebied van handhaving verder intensiveren.
Op basis van de samenwerking in de Brabantse Wal kan er zo beter worden voldaan aan de kwaliteitscriteria, een landelijke maatstaf om het kwaliteitsniveau van vergunningverlening en handhaving te borgen.
De drie gemeenten hebben nu een gezamenlijk verbeterplan opgesteld om de handhaving nog meer op elkaar af te stemmen. Voor de uitvoering van het plan hebben de gemeenten een externe projectleider via het bureau Senze aangetrokken.
Voor het volledige artikel volgt u deze link.