Senze Blik: Wet VTH in werking getreden

[promotext]Eindelijk duidelijkheid! De Wet VTH is 14 april 2016 in werking getreden. Dat houdt in dat de Omgevingsdiensten en het basistakenpakket een wettelijke basis hebben gekregen en dat gemeenten het kwaliteitsniveau van de uitvoering van VTH taken moet vastleggen in een verordening, de Verordening Kwaliteit VTH.[/promotext]
Voor deze verordening is een modelverordening opgesteld, die is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria 2.1. Deze criteria worden verder uitgewerkt in enerzijds het Besluit omgevingsrecht en anderzijds een nieuwe AMvB, die later dit jaar bekend gemaakt gaan worden. Volgens de VNG is inmiddels duidelijk dat ook procescriteria zullen worden opgenomen over de vergunningverlening. Daar bestond nog wat twijfel over, maar dat behoort nu tot het verleden.
De door het IPO en de VNG opgestelde modelverordening, biedt een handvat waarmee de gemeenteraden een Verordening Kwaliteit VTH kunnen opstellen. Bent u al begonnen?
Senze kan u helpen bij het opstellen van een verordening. Hierbij kunnen wij u ondersteuning bieden bij het maken van BIG 8 scans van de huidige beleidsstukken om te bepalen aan welke criteria u wel of niet voldoet, wat u kunt doen om te voldoen aan de criteria als blijkt dat uw gemeente nog niet (geheel) voldoet, bij het opstellen van VTH beleidsplannen of omgevingsbeleidsplannen.
De samenwerking Brabantse Wal en toekomstige ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen zijn, net als de gemeente Amstelveen, met ondersteuning van Senze al gestart. Volgt u ook?
Wilt u weten wat Senze voor u kan betekenen? Stuur een bericht via onderstaand reactieformulier of een email naar info@senze-groep.nl
Henk Vierhuis en Meerten van der Werf