Senze Blik: Succesvol veranderen met meer focus, meer commitment en minder papier!

[promotext] Veel organisaties zijn sterk in verandering. Bestaande planning & control werkwijzen worden daarbij echter steeds meer als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren.  Vaak ontbreekt de intrinsieke motivatie van ‘het samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’. [/promotext]
De behoefte ontstaat steeds meer om dit proces op een andere wijze vorm te geven en hierin af te wijken van de ‘gebruikelijke standaard’. Geen pagina’s dikke jaarplannen meer die eenzijdig worden opgesteld, na vaststelling niet meer gelezen worden en in de spreekwoordelijke “kast” verdwijnen.
Een nieuwe benadering van planning & control die de kenmerken van succesvol veranderende organisaties ondersteunt en waarbij ‘dikke’ jaarplannen tot het verleden behoren is hierin meer dan gewenst. Een proces om te komen tot een gezamenlijk plan waarin interactie, inspiratie en betrokkenheid van managers en medewerkers centraal staan.  En dat is precies waar het vaak aan ontbreekt!
Er is meer focus, meer commitment en minder papier nodig! Dat kan door het jaarplan op één A3 te zetten. Dit is een plan, daadwerkelijk op A3 formaat (gebaseerd op het INK-managementmodel) dat organisatie brede doelstellingen, thema’s en ontwikkelingen verbindt aan concrete activiteiten. Door het jaarplan te omvatten in één A3-tje, wordt er ingezet op zaken die er ‘echt’ toe doen.
Leidend zijn de missie en visie en de hieraan gekoppelde succesbepalende factoren. Door aan de hand van de samen opgestelde A3 frequent de voortgang met uw MT, afdeling en/of team te bespreken, wordt inzichtelijk wat de status is, of en hoe alle resultaten (gedefinieerd in SMART-termen) worden behaald en of bijstelling van de afgesproken acties nodig is.
Welke organisatie heeft nu geen behoefte aan een proces dat hier invulling aan geeft?
Een proces waarbij u samen met uw MT, afdeling en/of team in één overzicht, op een interactieve wijze gezamenlijk een jaarplan tot stand brengt en welke de groepsdynamiek en de samenwerking uiteindelijk ook nog ten goede komt?
Senze kan u ondersteunen bij de realisatie van dit proces.
Dankzij de kennis & ervaring die Senze hiermee inmiddels heeft opgebouwd, kunnen wij “best practices” delen met uw organisatie en u begeleiden bij uw eigen veranderopgave
Wij zorgen ervoor dat de jaarlijkse terugkerende verplichting van het ontwikkelen van een jaarplan en hiermee de activiteiten ten behoeve van het vormgeven de  planning & control cyclus weer momenten zijn waar u naar uitkijkt!
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Brenda Holl
24-09-2015