Senze Blik: Rechtbank verbiedt experimenteren met de Drank- en Horecawet

[promotext]De Drank- en Horecawet kent geen wettelijke bepaling om te experimenteren met de uitvoering van de wet. Tot die conclusie komt de rechtbank Overijssel. De Slijtersunie had beroep ingesteld, omdat de gemeente Zwolle niet handhaafde op een boekhandel die flessen wijn verkocht. De gemeente Zwolle zag van handhaving af, omdat Zwolle experimenteert met het toestaan van deze mengvormen.[/promotext]
Het schenken van een glas whisky bij de kapper, het verkopen van een schilderij in een restaurant of het serveren van een hapje bij een slijter. Dit fenomeen wordt ‘blurring’ genoemd: het combineren van detailhandel en horeca. Dit gebeurt reeds in veel andere landen, maar in Nederland verbiedt de Drank- en Horecawet het.
Naast Zwolle nemen verschillende gemeenten en de VNG deel aan een pilot om ‘blurring’ mogelijk te maken. Hun ervaringen willen ze betrekken bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet (beoogd in 2016/2017), met als hoop dat straks in Nederland ‘blurring’ ook is toegestaan. Staatsecretaris Van Rijn (VWS) gaf eerder aan dat, in het kader van medebewind, gemeenten niet mogen experimenten met de Drank- en Horecawet. Hij vreest daarbij ook de schadelijke gevolgen voor met name jongeren als alcohol vrijer beschikbaar wordt.
De VNG negeerde de oproep van de staatsecretaris. Gezien gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving op de Drank- en Horecawet, mogen gemeenten volgens de VNG ook zelf keuzes maken om op bepaalde strijdigheden niet te handhaven. De rechtbank in Overijssel geeft in haar uitspraak echter aan dat deze redenatie niet klopt. De Drank- en Horecawet kent namelijk geen wettelijke bepaling om te experimenteren met de uitvoering van de wet.
De volledige uitspraak vindt u via deze link
Senze kan uw gemeente ondersteunen bij uw horeca-aanpak. Onze adviseurs hebben brede kennis bij verschillende gemeenten als het gaat om het opstellen van horecabeleid, het invoeren van zaaksystemen of het wegwerken van de achterstand bij vergunningen. Wilt u weten wat Senze voor u kan betekenen? Stuur een bericht via onderstaand reactieformulier of een email naar info@senze-groep.nl
Matthijs Groot