Senze Blik: Ontdek het geheim van de SMIT

[promotext] Senze is momenteel bezig met het ontwikkelen van de SMIT, de Senze Model en Impact Tool. Met deze tool willen we de impact van verschillende ontwikkelingen in beeld brengen en het beste oplossingsmodel hiervoor bepalen. Hiervoor zijn we op zoek naar enkele testgemeenten. [/promotext]
Er komt een groot aantal ontwikkelingen op gemeenten af, zo ook ten aanzien van de uitvoering van de VTH taken binnen het omgevingsrecht.  De grootste ontwikkelingen binnen dit vakgebied zijn de kwaliteitscriteria 2.1, het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw en de Omgevingswet. Deze ontwikkelingen zullen de wijze van uitvoering van de VTH taken en de randvoorwaarden waarbinnen dit gebeurt structureel wijzigen. Ook hebben de economische ontwikkelingen invloed op de uitvoering. Verschillende gemeenten zijn hier reeds op aan het voorsorteren en laten impactanalyses en scenario onderzoek uitvoeren.
Senze is bezig met de ontwikkeling van de Senze Model en Impact Tool (SMIT), waarmee de impact van deze 3 ontwikkelingen voor gemeenten in kaart worden gebracht. Bij het bepalen van de impact wordt gekeken naar 4 organisatieaspecten: ‘Management en organisatie’,  ‘Informatievoorziening’, ‘Processen en procedures’ en ‘Mens en cultuur’. Aan de impact worden verschillende scenario’s gekoppeld van de wijze waarop gemeenten met deze impact om kunnen gaan.
Voor de doorontwikkeling van de tool, zijn wij op zoek naar enkele gemeenten die de tool met ons willen testen. U krijgt een gratis analyse en hierdoor inzicht in de impact op uw gemeente en oplossingsmodellen en wij kunnen het model verder verfijnen. Heeft u interesse om te fungeren als testgemeente of wilt u meer weten over impactanalyses en scenario onderzoek? Stuur een bericht via onderstaand reactieformulier of stuur een email naar info@senze-groep.nl.