Senze Blik: Jihadisme en radicalisering, wat doet uw gemeente hieraan?

[promotext] Aanslagen in Tunesië en Frankrijk en de verijdelde aanslag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs afgelopen vrijdag. Jihadisme en radicalisering lijken steeds dichterbij en vaker voor te komen. Vorige maand werd het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland gepubliceerd, waarin bleek dat het dreigingsniveau van terrorisme in Nederland is vastgesteld op substantieel. Dit betekent dat de kans reëel wordt geacht dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. [/promotext]
Begin 2013 is het dreigingsniveau verhoogd van beperkt naar substantieel en sindsdien zo gebleven. De grootste terroristische dreiging voor Nederland en voor tal van andere landen is momenteel de dreiging van jihadistisch terrorisme. Om de aanpak hiervan te versterken is door de Rijksoverheid het actieprogramma ‘Integrale aanpak Jihadisme’ opgestart. Het actieprogramma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Het kabinet heeft hiermee een aantal aanvullende maatregelen genomen, die volgen op het bestaande beleid om jihadisme te bestrijden. De inzet is zowel preventief als repressief. Daarbij is samenwerking tussen alle partners onmisbaar, zowel nationaal als lokaal, overheid als maatschappelijk middenveld. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de integrale aanpak van jihadisme en radicalisering.
Maar hoe kan de gemeente bijdragen in de aanpak van radicalisering en jihadisme?
Voor een effectieve aanpak is een combinatie van preventie, zorg en welzijn essentieel. Voorkomen moet worden dat er een voedingsbodem is of ontstaat voor sociale spanningen en polarisatie en de weerbaarheid zal verstrekt moeten worden door (vroeg)signalering. Ook kan de gemeente met ketenpartners een persoonsgerichte aanpak inzetten van mogelijke uitreizigers en radicaliserende of geradicaliseerde personen. Gemeenten hebben ook een regierol in de ‘deradicalisering’: de nazorg en re-integratie van terugkeerders en extremisten en de nazorg en afwikkeling bij gesneuvelden. Gemeenten kunnen deze aanpak verankeren in lokaal beleid en structureel signalerings- en casusoverleg met ketenpartners, zoals de politie, het OM, de GGZ, Jeugdzorg, Reclassering en eventueel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in bijvoorbeeld het Veiligheidshuis.
Essentieel daarbij is dat ketenprocessen en de onderlinge informatievoorziening op orde zijn gebracht en worden gehouden. Dit betekent niet alleen investeren in de samenwerking maar ook de organisatie van het samenspel tussen bestuurs- en strafrecht. En natuurlijk geldt ook in dit soort samenwerkingsprocessen: De juiste inzet van kennis en kunde draagt bij aan de effectiviteit van de aanpak: People make Senze.
Wilt u meer weten over hoe u kunt bijdragen aan de aanpak van jihadisme en radicalisering en verankering hiervan in beleid en uitvoering? Senze kan u hierbij ondersteunen. Wilt u weten hoe? Stuur een bericht via onderstaand reactieformulier of stuur een email naar info@senze-groep.nl.
Floor Hartog en Josien Roodnat