Senze Blik: Hoe zit het met de Zondagswet?

[promotext]Minister Plasterk heeft besloten de Zondagswet in te trekken. De komende periode beoordeelt de minister de reacties die zijn binnengekomen op het intrekken van de wet en zal een definitief Wetsvoorstel worden ingediend. De Zondagswet is daarmee verleden tijd, maar wat regelt de Zondagswet precies en wat betekent het intrekken van de Zondagswet? Mogen bijvoorbeeld voortaan alle winkels op zondag open zijn?[/promotext]
Godsdienstoefening
De Zondagswet regelt dat op zondag geen activiteiten mogen plaatsvinden die de godsdienstoefening kunnen storen. Zo is het bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00 uur evenementen te organiseren of geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is.
Toch vinden er veel evenementen plaats op zondag en ook voor 13.00 uur. Veel gemeenten verlenen namelijk ontheffingen van de verboden van de Zondagswet. Deze ontheffingen worden doorgaans standaard verleend bij evenementen. Uit recente jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld ook dat een beroep op de Zondagswet geen reden is om een evenement niet toe te staan. De Raad van State wijst hierbij structureel op de mogelijkheid van een ontheffing. Door het intrekken van de Zondagswet zal er voor evenementen in de praktijk daarom weinig veranderen, anders dan dat deze ontheffingen niet meer hoeven te worden verleend.
De Zondagswet regelt ook dat gemeenten geen aanvullende beperkingen op mogen leggen op zondag voor sportbeoefening of andere vormen van ontspanning die geen openbare vermakelijkheid vormen. Deze regeling blijft bestaan en wordt als apart artikel opgenomen in de Gemeentewet.
Winkels open op zondag
Betekent het intrekken van de Zondagswet dat meer winkels op Zondag open mogen zijn? Het antwoord hierop is nee. Niet de Zondagswet, maar de Winkeltijdenwet regelt namelijk de openingstijden van winkels. Sinds de wijziging van de Winkeltijdenwet in 2013 mogen gemeenten zelf bij verordening bepalen hoe laat winkels op zon- en feestdagen geopend zijn.
Voorheen mochten gemeenten alleen bepalen dat winkels open zijn op zon- en feestdagen als er een toeristische aantrekkingskracht was. De wetgever heeft bij de wijziging van de Winkeltijdenwet besloten dit criterium te laten vervallen toen zelfs de gemeente Almere aangaf een grote toeristische aantrekkingskracht te hebben.
Wilt u meer weten over de effecten van het intrekken van de Zondagswet op uw organisatie en wat dit bijvoorbeeld betekent voor de Legesverordening, de APV en diverse beleidsstukken? Stuur dan een bericht naar info@senze-groep.nl of neem contact op met onze expert APV & Bijzondere Wetten: Matthijs Groot