Senze Blik: Een succesvolle en inspirerende dag op het congres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

[promotext] Vorige week (29 oktober 2015) was Senze te gast op het congres “Een kansrijke toekomst” van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Met maar liefst meer dan 525 bezoekers was dit het drukst bezochte BWT Congres ooit.[/promotext]
Senze-op-congres-Vereniging-BWTNatasja-op-congres-Vereniging-BWT
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard stonden onder andere de komende wetswijzigingen als de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ (WKB) en de ‘Omgevingswet’ centraal deze dag. De focus lag hierbij met name op wat betekent dit voor gemeenten in de toekomst en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden. De dag bood een mooi perspectief op hoe gemeenten er momenteel voor staan en de insteek van de wetgever.

Waar aanvankelijk congressen en bijeenkomsten over deze ontwikkelingen vooral bezocht werden door gemeenteambtenaren, waren deze dag ook marktpartijen vertegenwoordigd. Er ontstonden zelfs initiatieven tot het draaien van pilots in het kader van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw tussen deze partijen. Samenwerking wordt steeds belangrijker in de veranderende maatschappij en met de komende wetswijzigingen.

Samenwerken, kennisdelen en gezamenlijk voorbereiden op de toekomst liepen dan ook als een rode draad door de plenaire presentaties en de workshops en waren tevens in de wandelgangen onderwerp van gesprek. Ook tijdens de workshop over vergunningvrij bouwen, gegeven door collega Natasja Schouten-Lening, werd duidelijk dat hiermee wordt voorgesorteerd op de toekomst. Met het vergunningvrij bouwen komt de nadruk meer en meer te liggen op beleid en visie op de omgeving.  Samen met de WKB en de omgevingswet vragen deze ontwikkelingen een cultuuromslag binnen gemeenten en vormen daarmee een aanloop naar ‘de ambtenaar van de toekomst’. De huidige werkwijze in het vergunningen-, toezicht- en handhavingswerkveld zal veranderen van een regelende en controlerende rol naar een meer faciliterende en regisserende rol. Dit vergt andere competenties, kennis en vaardigheden van de ambtenaar.

Tijdens het congres signaleerde Senze al goede kandidaten voor deze ambtenaar van de toekomst en vooral ook mensen die graag willen weten wat de toekomst hun brengt.

Over die toekomst gaat Senze graag  met u het gesprek aan. Wij kunnen voor u in kaart brengen wat de verschillende ontwikkelingen voor uw organisatie en medewerkers betekenen. Ook kunnen wij u begeleiden in pilots, een opleidingsplan en het trainen van uw medewerkers.

Wilt u meer weten? Stuur een bericht via onderstaand reactieformulier of een email naar info@senze-groep.nl.