Senze Blik: Een frisse start na de vakantie….!!

[promotext] Voor een deel van Nederland zijn de vakanties nog in volle gang. Ook in overheidsland zijn veel medewerkers aan het genieten van een welverdiende vakantie. Over  enkele weken zullen de meesten  van ons weer met frisse moed de vertrouwde werkzaamheden oppakken die een tijdje aan collega’s zijn toevertrouwd.  Een goed moment om stil te staan bij de gedachte of vertrouwde taken ook in het nieuwe seizoen  op dezelfde wijze moeten worden voortgezet. [/promotext]
Met voorgenomen wetswijzigingen, zoals de Omgevingswet en private kwaliteitsborging,  zullen werkzaamheden voor ambtenaren de komende jaren gaan veranderen. De overheid krijgt steeds meer te maken met vermindering van regeldruk en privatisering van overheidstaken. Betekent deze deregulering en marktwerking dat ambtenaren overbodig worden? Verdwijnt het werk en kunnen we beter nog een paar weken op vakantie of moeten we ons klaarstomen voor nieuwe kansen die de genoemde ontwikkelingen ons te bieden hebben ?
In ieder geval is het voor velen duidelijk dat wetsvoorstellen van het afgelopen jaar vragen om een andere rol van de ambtenaar. De nadruk komt steeds meer te liggen op kwaliteit van dienstverlening en niet alleen op uitvoering van regels. Ambtenaren moeten daarom niet alleen denken in regels, maar ook in kansen die zij voor burgers en bedrijven helpen te realiseren. Deze veranderingen hebben niet alleen betrekking op kennis, vaardigheden en eigenschappen (competenties). Het vraagt ook om een grondige cultuurverandering binnen de gehele overheidsorganisatie.  Dit is ook niet voor niets opgenomen als te realiseren ontwikkeling met de komst van de Omgevingswet.
Staat de overheid de komende jaren voor nieuwe uitdagingen? Senze denkt van wel. Het is nodig dat medewerkers binnen de overheid getraind worden in een nieuwe wijze van denken en werken. Senze is hierin gespecialiseerd en ondersteunt u graag om u als organisatie of medewerker goed voor te bereiden om op de meest optimale  wijze invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen.
Wilfred Borneman